Регионалната дирекция по горите в Кюстендил е засилила проверките относно добива, транспортирането и продажбата на дърва за огрев

Бракониерска дървесина

Кюстендил. Регионалната дирекция по горите в Кюстендил е засилила проверките относно добива, транспортирането и продажбата на дърва за огрев. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил инженер Здравчо Тодоров, директор на Регионална дирекция по горите – Кюстендил. „Проверките са засилени, защото се засилва интересът за осигуряване на дърва за огрев за предстоящия отоплителен сезон. В тази връзка се стремим максимално да извършваме проверки”, каза Здравчо Тодоров. През месец септември са извършени 121 проверки на обекти по дърводобива, проверките са били в горските територии. Проверени са 25 склада за преработка на дървесина. Извършена е проверка и на 19 физически лица, притежаващи и съхраняващи дърва. Проверките са били относно наличието на контролна горска марка, която може да бъде държавна, общинска или производствена. В резултат на проверките са съставени 13 акта за констатирани нарушения. 12 от актовете са по Закона за горите, един е по Закона за лова. Четири от съставените актове са за незаконен добив на дървесина в гората, пет са за незаконен транспорт на дървесина, един е за разпореждане, а останалите са за други нарушения – неизпълнени задължения от страна на служители и частно практикуващи лесовъди. Актът по Закона за лова е за ловуване на забранени места и в забранено време.

Венцеслав ИЛЧЕВ