Регионална здравна инспекция  – Шумен организира редица инициативи за отбелязване на четвъртия етап от Националната АНТИСПИН кампания

Регионална здравна инспекция  – Шумен организира редица инициативи за отбелязване на четвъртия етап от Националната АНТИСПИН кампания. Това сочи съобщение на сайта на РЗИ. От 19 до 30 август в лабораторията на РЗИ ще се извършва анонимно и безплатно изследване за ХИВ. Ще бъдат разпространявани здравно-образователни материали и презервативи в Шуменски университет „Еп. Константин Преславски” в централната част на Шумен и басейн „Аква свят“, съвместно с Общински здравен център (ОЗЦ)гр. Шумен. Предвидени са тематични беседи и обучения по проблемите на ХИВ/СПИН и сексуално-предаваните инфекции от представители на РЗИ – Шумен в Комплекс за социални услуги   „Детелина“  и в Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи №3 гр. Шумен, съвместно с ОЗЦ. На 15 август стартира четвъртият етап от Националната АНТИСПИН кампания, която е целогодишна инициатива и има за цел да насочи общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН, да повиши обществената информираност за начините на предаване и на предпазване от ХИВ както и други сексуално-предавани инфекции.