Регионалният съвет за развитие на Северен Централен район заседава в Разград

Регионалният съвет за развитие на Северен централен район заседава в Разград. Това съобщиха от областната администрация. Заседанието ще бъде открито и ръководено от Областния управител на Област Разград Гюнай Хюсмен, който е председател на РСР на СЦР. Заседанието е първо след провеждането на местните избори и на него ще бъдат актуализирани списъците с представителите на РСР на СЦР в Комитетите за наблюдение на Оперативните програми за периода 2014-2020 г. и на представителите на съвета в тематичните работни групи за разработване на Оперативни програми за периода 2021-2027 г. В дневния ред на заседанието е включено и представяне на проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие. Директорът на Областен информационен център-Разград Юлиян Данаилов ще представи отворена процедура за подбор на проектни предложения „BG16RFOP002-1.018 – Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г. Заседанието започва в 11,00 ч. на 29 ноември 2019 г. в конферентната зала на хотел „Cartoon“ в Разград.