Регионалният съвет за развитие на Северен централен район заседава в Русе

Русе. Областният управител на Велико Търново проф. д-р Любомира Попова участва  в заседанието на  Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР), което се проведе в Русе. Форумът бе открит от областния управител на област Русе и председател на РСР на СЦР Галин Григоров, съобщават от пресцентъра на Областна администрация – Велико Търново.  На заседанието бяха представени и обсъдени Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика (ЗПССИ), приет от Народното събрание на 18 октомври 2018 г., както и Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.). Членовете на Регионалния     ъвет бяха запознати с новите методически насоки за разработване и прилагане Общинските планове за развитие, а също и с Интегрирания план за градско възстановяване и развитие за периода 2021 – 2027 г. По време на заседанието бе представена и информация от Областния информационен център в Русе за реализирани значими проекти на територията на областта, финансирани чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в периода 2014 – 2019 година.

В заседанието взеха участие заместник-министърът на труда и социалната политика Малина Крумова, представители на министерства, областните управители на областите от Северен централен район, заместник областният управител на област Русе Свилен Иванов, председателят на Държавна агенция „Безопасност по пътищата“ Малина Крумова, представители на общините от областите в Северен централен район, на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.