Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на река Места са от -5 см до +4 см, а за водосбора на река Струма от -8 см до +7 см

Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на река Места са от -5 см до +4 см, а за водосбора на река Струма от -8 см до +7 см, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология.  Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на река Елешница при село Ваксево, където водното количество е около прага за високи води.