Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на река Места са от -5 см до +3 см, а за водосбора на река Струма от -5 см до +6 см

Благоевград. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на река Места са от -5 см до +3 см, а за водосбора на река Струма от -5 см до +6 см, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на река Елешница при село Ваксево, където водното количество е около прага за високи води.