Регистрирани са по- малко нарушения в горите в обхвата на ЮЗДП през 2018 година след интензивни проверки и превенция

Благоевград. Регистрирани са по- малко нарушения в горите в обхвата на ЮЗДП през 2018 година след интензивни проверки и превенция. Това каза за Радио „Фокус“- Пирин Снежана Паскалева, връзки с обществеността към Югозападно държавно предприятие. За допуснати пропуски 87 горски служители са наказани със забележка, 14 са с предупреждение за уволнение, а един е уволнен. „Близо 28 200 проверки в горските територии, стопанисвани от Югозападното държавно предприятие, са извършени през изминалата година, показва доклад за дейността по опазване на горите“, каза още Паскалева. В резултат на интензивните действия и активната превенция срещу незаконните дейности значително намалява броят на установените нарушения. Общо 588 акта за незаконна сеч, транспортиране на дървесина без превозен билет и за нарушения на ловното законодателство са съставени през 2018 г. от горските стражари в териториалните поделения на ЮЗДП. За сравнение през 2017 г. техният брой е 1051, а през 2016 г. – 1086.

Лора КАЛЧЕВА