Регистриран е завишен интерес към Стопанска академия след първо и второ класиране

Кандидатстудентският център в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” отчете завишен интерес от страна на новоприетите първокурсници за обучение в ОКС „бакалавър” на база броя на записаните след обявяване на първо и второ класиране. Над 85% от утвърдените места за държавна поръчка в редовна и в задочна форми са запълнени, съобщиха от пресцентъра на СА „Димитър А. Ценов“.  По-голямата част от първокурсниците, които вече получиха студентските си книжки, са кандидатствали и съответно са приети с оценка от държавен зрелостен изпит. Най-многобройни са новоприетите от областите Плевен, София-град, Велико Търново, Враца и Софийска. След първото класиране записаните студенти са 83% от държавния план-прием в задочна форма на обучение и 72% в редовна форма. Реализиран е и прием в платена форма, където предпочитанията са в по-голяма степен към задочно обучение.

След първо и второ класиране се отчита, че в най-висока степен са запълнени утвърдените  в държавна поръчка – редовно обучение места в специалностите „Икономика на търговията“, „Икономика на туризма“, „Аграрна икономика”, „Бизнес статистика и анализи“ (100% ), следвани от „Финанси“, „Индустриален бизнес и предприемачество”, „Публична администрация“, „Застраховане и социално дело”, „Стопанско управление“, „Счетоводство и контрол“, „Международни икономически отношения“, „Бизнес информатика“, „Стопански и финансов контрол“, „Управление на проекти“ и „Маркетинг“. Изцяло са попълнени местата в държавна поръчка – задочно обучение.

Резултатите от второто класиране са обявени на 17 юли 2017 г., като в него участваха неприетите на първо класиране и кандидат-студентите, подали документи в периода 10-15 юли. Срокът за записване е до 20 юли, включително.

За трето класиране, което ще бъде обявено на 21 юли, ще се борят кандидат-студентите, които не са приети до момента, и тези, които ще подадат документи до 20 юли. Резултатите от класирането за незаетите места (при наличие на такива) ще бъдат обявени на 26 юли.

Последните две изпитни сесии, които са планирани до края на кандидатстудентската кампания в Стопанска академия, ще бъдат на 22 юли и на 26 август.

Резултатите от всяко класиране се обявяват в интернет страницата на Стопанска академия: www.uni-svishtov.bg/Прием 2017 г. Кандидатстудентският център за записване на новоприетите студенти работи всеки делничен ден от 8:00 до 17:00 часа, а в събота – от 9:00 до 16:00 часа.