Режим на водоползването е въведен в селата Зелен дол и Българчево

Благоевград. В селата Зелен дол и Българчево продължава да е въведен режим на водоползването, поради намалели дебити на водоизточниците. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пирин от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград. В село Българчево, в имотите, разположени северно от сградата на кметството вода ще се подава в интервала от 07,00 до 19,00 часа, а в имотите, разположени южно от сградата на кметството, съответно от 19,00 до 07,00 часа на следващия ден. В село Зелен дол ще се подава вода в следните часови интервали: от 06,00 до 08,00 часа; от 12,00 до 13,00 часа; от 18,30 до 20,30 часа.