РЗИ – Варна: Водата от чешмите в 4 населени места в областта е негодна за пиене

Водата от чешмите в 4 населени места в областта е негодна за пиене. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Варна от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) във Варна. Завишени нива на микробиологични показатели нитрати, калций и амоний са отчетени в чешмата на завоя за село Звездица, „Миркова чешма” в село Градинарово, „Хаджийска чешма” в село Чайка и „Чайлък чешма” в село Славейково. Издадени са 2 предписания на водното дружество, обслужващо областта, за предприемане на мерки за привеждане в съответствие на питейната вода по показател остатъчен свободен хлор и колиформи в селата Попович и Бърдарево, както и за провеждане на учестен мониторинг до стандартен резултат. В село Градинарово и Чайка, където има завишение по показател нитрати, са издадени предписания до кметовете на съответните общини за поставяне на трайна маркировка, че водата е негодна за пиене и приготвяне на храна. При последния мониторинг на РЗИ са извършвани изследвания  в 11 населени места.

Бояна АТАНАСОВА