РЗИ-Пазарджик: Водата в село Смилец е със завишено съдържание на нитрати

Пазарджик. РЗИ-Пазарджик извърши изследване за качеството на питейната вода в областта, съобщиха за Радио „Фокус” – Пазарджик от Здравната инспекция. Пробите са взети в периода от 01 до 15 октомври от 20 населени места в региона. От тях не отговаря на Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели 1 проба по химичен показател – нитрати. При норма 50 mg/l в село Смилец, община Стрелча, съдържанието на нитрати е 99,4 mg/l . За отчетния период РЗИ-Пазарджик е получила протоколите от изпитване от РЗИ-Пловдив за водата представена за изпитване през месец септември 2019 г. /1 проба/. Същата е без отклонения от допустимите норми. Изследвани са и 8 проби от минерални водоизточници, при които също не са открити отклонения от нормативните изисквания.

Ваня НИКОЛОВА