РЗИ-Пазарджик извърши изследване за качеството на питейната вода в областта

Пазарджик. РЗИ-Пазарджик извърши изследване за качеството на питейната вода в областта, съобщиха от Здравната инспекция. Пробите са взети в периода от 16 до 31 януари от 16 населени места в региона.

При проверките е установено, че тях няма проби, които да не отговарят на Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Изследвани са и 14 проби от питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места, при които също не са констатирани отклонения от нормите.

Изследвани са и 6 проби от минерални водоизточници, при които също не са открити отклонения от нормативните изисквания. Няма населени места, в които е въведен режим на водоподаване.