РЗИ-Пазарджик: Кучешката тения е паразитно заболяване, за което трябва да се осъществява стриктна профилактика

снимка: pixabay.com

Пазарджик. Заболяването ехинококоза протича с дълъг инкубационен период, като развитието на паразита в човек протича скрито, в продължение на години, без особени болестни прояви. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пазарджик от РЗИ-Пазарджик. За ограничаване на ехинококозата като най-ефективни медицински мероприятия се определят: активната диагностика на скритата заболеваемост и насочването за адекватно лечение с проследяване на ефективността му чрез диспансерен мониторинг и здравната промоция сред населението в риск. Контрол на кучешките популации – от страна на ветиринарните органи и общините. Ехинококоза, наричана още заболяване от кучешка тения, е типична зооантропоноза. Зрелият индивид паразитира в червата на кучето. Ларвата – ехинококова киста се развива във вътрешните органи на бозайниците особено  овце и други домашни тревопасни и всеядни животни, включително и в човека. Не е възможно заразяване на човек от човек. Заболяването има хроничен характер, води до значителни загуби в животновъдството и загуба на трудоспособност сред населението.  Заболяването протича с различни симптоми според това, в кои вътрешни органи на междинните гостоприемници се развива ларвата – ехинококова киста. За успешна профилактика на ехинококозата е нужно да се прекъсне биологичният цикъл на паразита или звена от епизоотологичната верига. Съгласно прилаганите методи, условно профилактиката на паразитозата може да се подраздели на лична и обществена.

Лична профилактика:

 • Недопускане на контакт със скитащи и безстопанствени кучета
 • Измиване на ръцете преди всяко хранене
 • Обилно измиване с вода на плодове и зеленчуци, преди да се консумират
 • Спазване на стриктна хигиена при отглеждане на кучета
 • Редовно обезпаразитяване за кучешка тения на домашните кучета
 • При обработка на кожи от животни да се ползват ръкавици и защитно облекло.

Обществена профилактика:

 • Информиране на населението за същността на заболяването
 • Опазване на населението от инвазиране и опазване от заразяване на кучетата и селскостопанските животни, включително недопускане на кучета в сгради, където се отглеждат други животни
 • Отстраняване и не допускане на безстопанствени /скитащи/ кучета в населени места чрез залавяне и настаняване в приюти
 • Да не се допуска хранене на кучетата с необезвредено термично месо
 • Паспортизация и регистрация на кучетата и редовно обезпаразитяване
 • Недопускане на скитащи и домашни кучета до детски площадки, плажове, паркове и градини, в обекти за хранене
 • Осигуряване на ветеринарно-санитарен контрол при клане на животни в домашни условия. При констатиране на опаразитени органи се изрязва ехинококовия мехур, а при масивна инвазия поразеният орган се обезврежда по подходящ начин.