Рилка Филипова, Община Петрич: 250 км общо е общинска пътна мрежа, 10 км от тях ще бъдат рехабилитирани по ОП „Развитие на селските райони”

Снимка: Община Петрич

Рилка Филипова, директор на дирекция „Административен и правен контрол“ към Община Петрич в интервю за предаването „Петрич – древен и вековечен“ на Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Община Петрич спечели проект ОП „Развитие на селските райони” за цялостна рехабилитация, в това число полагане на нова асфалтова настилка на четири възлови участъка от общинската пътна мрежа и всичко свързано с прилежащата пътна инфраструктура. Каква е стойността на проекта и кои са участъците, които ще бъдат обхванати от дейностите?

Рилка Филипова: Проектът е на стойност 4 420 534 лв. Пътните участъци, които влизат в него са: пътят Петрич – Беласица в участъка от църквата „Св. Петка“ до разклона за село Беласица. Ползите от рехабилитацията на този път са много, но основното е, че ще бъде скъсено разстоянието от града като административен център до осемте села от Подгорието. Изключително важно обстоятелство е, че точно този път води до природен парк „Беласица“, а в близост са изградени и функционират не малко къщи за гости. В тази връзка подобрената пътна инфраструктура в района ще създаде и предпоставки за развитието на селският туризъм, което е част от визитката на общината. Не на последно място е възможността за жилищно строителство и зони за отдих в този пътен участък, тъй като Петрич има възможността да се разширява като жилищно строителство единствено в тази си посока, което е заложено и в общия устройствен план на общината. Ще има и обособени зони за отдих в района около пътя между Петрич и село Беласица и за строителство на жилища.

Фокус: Кои са другите три участъка?

Рилка Филипова: Вторият участък, вторият път, който е предмет на проекта е Скрът – Габрене. Тук ползите са основно икономически, тъй като всяка година се заделят средства за изкърпване на този участък от общинската пътна мрежа, а сега говорим за кардинално решение чрез полагането на нова асфалтова настилка, а не „работа на парче“ както е било до сега. Пътят обслужва около 2000 души всеки ден. Третият път, който е предмет на проекта е Габрене – Златарево. Основно ползите от тази отсечка са икономически, защото този участък не малко пъти е влизал в годишният план за изкърпване и поддръжка като част от общинската пътна мрежа и то с не малко средства. Освен това този участък е най-краткия маршрут между Република Македония и осемте села от Подгорието. Последният път, предмет на проекта е пътя от село Гега до отклонението за Чурилово. С неговата рехабилитация основно се защитават инвестиционни намерения, които са вече заявени от инвеститори. Закупен е пансионът на училището в село Гега. Ще бъде разширена и урбанизираната зона. Известно е, че тук се намира и Чуриловският манастир  „Св. Георги“. Той е изключително посещаван през последните години. Смятаме, че по-добрата инфраструктура ще стимулира и по-голям инвеститори интерес към този район. Като обобщение мога да кажа, че предмет на проекта са общо около 10 км общинска пътна мрежа. Община Петрич е с над 50 населени места и около 250 км общо общинска пътна мрежа. В тази връзка всяко външно финансиране за поддръжка на същата е спокойствие и икономия от бюджета на общината. В обхвата на проекта са включени пътни отсечки, които обслужват близо 8 000 души население ежедневно, които заслужават да имат нормални условия за предвижване. Смятаме, че защитеният проект работи в тази посока.

Фокус: А можем ли да кажем, че с този проект ще бъдат решени кардинални проблеми с пътната инфраструктура на територията на общината?

Рилка Филипова: Ще бъдат решени кардинални проблеми в посочените участъци, тъй като ще говорим за цялостно рехабилитиране и ремонтиране на тези пътни участъци, които както споменах не са с маловажно значение за общината.

Ливия НИНОВА