РИОСВ – Бургас провери склад за съхранение на стари и негодни за употреба пестициди

Снимка: Община Бургас

Бургас. Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас извърши проверка на склад, в който се съхраняваха негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита, намиращ се на територията на град Средец. Това съобщиха от пресцентъра на РИОСВ – Бургас. Същите бяха иззети по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“. Установи се, че дейностите по пробовземане, анализ, преопаковане, натоварване и извозване на 47 999,80 кг негодни за употреба препарати за растителна защита са приключили. Натоварени са на 3 камиони и пестицидите са изпратени за „Валорек“ – Швейцария, където предстои тяхното обезвреждане. Складът е почистен и саниран. Проектът „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“  по българо-швейцарската програма за сътрудничество има за цел осигуряването на екологосъобразното обезвреждане на 4 388 тона негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита в 216 склада за съхранение на територията на цялата страна.