РИОСВ – Велико Търново е издала заповед за почистване на замърсяване в защитена местност „Джолюнгьол“

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Велико Търново. През декември РИОСВ – Велико Търново е издала заповед по Закона за защитените територии за почистване на замърсяване в защитена местност „Джолюнгьол“, село Драганово, община Горна Оряховица. Това каза за Радио „Фокус“-Велико Търново Милка Асенова, отдел „Връзки с обществеността“ в инспекцията. Тя отбеляза, че целта е предотвратяване на вредните последици от увреждане на околната среда, включително на нарушения на режима на защитената местност, определен в заповедта й за обявяване. „През декември е пломбиран парния котел с гориво биомаса на „Топлофикация -ВТ АД, Велико Търново във връзка с констатирано превишение на нормите за допустими емисии след контролно измерване. Работата на котела е спряна до привеждането му в съответствие с изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух“, посочи Милка Асенова.

Рени ПЪРВАНОВА