РИОСВ – Велико Търново издаде предписание на водоснабдително дружество за изтичане на отпадъчни води в река Янтра

Велико Търново. РИОСВ – Велико Търново издаде предписание на водоснабдително дружество за изтичане на отпадъчни води в река Янтра. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Велико Търново Милка Асенова, експерт „Връзки с обществеността“ в екоинспекцията. Експертите са проверили сигнал за изтичане на бяла пяна в дере, което се влива в река Янтра, на 150 м. над моста до бившия Завод за запаметяващи устройства. Дерето преминава през Западна промишлена зона на Велико Търново и по брега му е изграден градския канализационен колектор. Той отвежда отпадъчните води на част от западната промишлена зона, района на „Топлофикация-ВТ“ АД и обектите по ул. „Сан Стефано“ за пречистване в Градската пречиствателна станция за отпадъчни води.

При огледа участваха и специалисти от „ВиК Йовковци“ ООД. Установено е, че има запушена ревизионна шахта от градския колектор и част от отпадъчните води се изливат в дерето, което е причина за наблюдаваната пяна. Дадено е предписание на дружеството да възстанови нормалната проводимост на колектора в срок до 25 февруари.

Надежда КРЪСТЕВА