РИОСВ – Враца: Анализите на водните проби от р. Лева в с. Згориград не показват замърсяване

Анализите на водните проби от р. Лева в с. Згориград не показват замърсяване, съобщиха от РИОСВ – Враца. Извършена е проверка по сигнал за замърсяване на река Лева, в района на бившето хвостохранилище над с. Згориград, община Враца, извършена от РИОСВ – Враца и Регионалната лаборатория във Враца към Изпълнителна агенция по околна среда, като са взети водни проби. Лабораторните анализи показват, че няма наличие на замърсяване с тежки метали. Констатираното замътняване на реката се дължи на падналите в този период проливни дъждове. Всички измерени показатели са характерни за водния обект през този сезон.