РИОСВ – Враца и Басейнова дирекция „Дунавски район“ провериха сигнал, подаден от Гранична полиция за нефтено петно в района на град Козлодуй

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца и Басейнова дирекция „Дунавски район“ провериха сигнал, подаден от Гранична полиция за нефтено петно, съобщават от РИОСВ-Враца. Петното е забелязано около 11 часа в района на град Козлодуй с вероятен източник изпуснати трюмни води. Извършен е оглед по река Дунав, в периметъра между 688 км. и 685 км. Установено е наличие на нефтено петно с ширина около 300 м. и дължина 3 км, на около 150 – 200 м. от българския бряг. При км. 688, е разпокъсано, а в средата, при км 686 е със средна плътност.От Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда във Враца са взети водни проби от началото, средата и края на петното. Експресно измерените стойности по показателите pH, разтворен кислород и електропроводимост са характерни за реката през този сезон. За анализ на другите показатели е необходимо технологично време и резултатите ще бъдат готови следващата седмица.Информирани са Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” , Изпълнителна агенция „Морска администрация“, АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и други компетентни институции. БДДР и РИОСВ – Враца ще продължат действията съгласно правомощията си.