РИОСВ във Варна провери плажа в „Аспарухово“ за замърсяване с фекалии

Радио "Фокус" - Варна

На плажа в квартал „Аспарухово“ не е установено замърсяване с фекалии. Това са показали резултатите от две проверки на инспектори от Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Варна. Инспекциите са проведени по сигнал за изтичане на мръсни води на морския плаж „Аспарухово“ в събота. При незабавната проверка от експерти на РИОСВ – Варна е установено, че отпадъчните води от новопостроено заведение се пречистват в локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води, след което се ползват за поливане на палми в саксии. Огледът на морските води не е показал наличие на фекалии и специфична за битово-фекално замърсяване миризма. Не е установено и повърхностно заустване на отпадъчни води в морето. След повторна съвместна проверка на 9 юли, извършена от експерти на РИОСВ и Басейнова дирекция „Черноморски район“, не е констатирано замърсяване на морските води. Съгласно Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, изграждането на временни обекти и функционирането им е изцяло от компетенциите на общинските власти, които са уведомени за случая. От началото на летния туристически сезон са извършени 24 съвместни проверки от експерти на РИОСВ и Басейнова дирекция „Черноморски район“ на обекти, потенциални замърсители на Черно море и разположени в близост до зоните с води за къпане.

Диана СТОЕВА