РИОСВ и полицията провериха сигнал за мечка в района на улица Младост“ в Смолян

Сигнал за мечка в района на улица „Младост“ в Смолян провериха РИОСВ – Смолян и служители на РУ – Смолян. Това съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян. Сигналът е получен на 4 юни, около 22 часа. Подалите твърдят, че от около 2 седмици мечка слиза в района около къщите, където при проверката са констатирани изхвърлени битови отпадъци. Извършен е обстоен оглед на мястото, посочено в сигнала, в посока кв. „Станевска“ и по пътя за село Турян. Поради факта, че е валяло дъжд и са преминали доста хора, коне и кучета, следи не са открити. Днес ще бъдат дадени предписания на община Смолян за почистване на нерегламентираните замърсявания около къщите на улицата, тъй като те са причината за слизането на диви животни в населеното място. През седмицата е проверен и сигнал за мечка с малки в района на село Могилица.

РИОСВ – Смолян, съгласно законовите си правомощия предприема действия при намиране на бедстващи защитени видове и при оценка на щети, нанесени върху селскостопанско имущество от кафява мечка. Участваме и при провеждане на годишен мониторинг на защитени видове. Правомощия по отношение на прогонване, преместване или отстрел на кафява мечка, инспекцията няма.