РИОСВ – Монтана извърши незабавна проверка по сигнал за оцветяване на р. Цибрица

РИОСВ – Монтана извърши незабавна проверка по сигнал за оцветяване на река Цибрица в зелено, в землището на с. Разград, общ. Вълчедръм, съвместно с РЛ – Монтана. Това съобщиха от инспекцията за Радио „Фокус“ – Видин.  Обходен е участък на реката, който е посочен  в сигнала. Не е забелязано оцветяване на  водите на реката в зелено. Взети са проби от повърхностните води на р. Цибрица след ПСОВ гр. Вълчедръм и на мост на реката при с. Разград. Експресно измерените на място показатели рН, разтворен кислород и електропроводимост не показват наличие на замърсяване. Останалите показатели ще се анализират при лабораторни условия.