РИОСВ-Монтана провери сигнал за изтичане на мръсни води в река Дунав при Лом

Експерти от РИОСВ – Монтана и Регионална лаборатория – Монтана провериха сигнал за изтичане на мръсни води в рeка Дунав от няколко тръби в района на Дунавски парк в гр. Лом, съобщиха за Радио „Фокус“ от инспекцията.

Проверката е по сигнал от 18 февруари – видеоклип с изтичане от няколко тръби в реката на води с тъмно оцветяване. От РЛ-Монтана са взети четири проби от три места. Водата, изтичаща от тръбите е мътна, със слаб специфичен мирис. Снети са координатите на местата на пробовземането. Резултатите от анализите на водните проби от днес, 19 февруари ще бъдат оповестени след няколко дни.

Комисия, включваща представители на Общинската администрация – Лом и “В и К” ООД – Монтана ще извърши проверка на място на 21 февруари по изнесеното в сигнала в рамките на своите правомощия и компетентности.