РИОСВ: Няма констатирано замърсяване на въздуха в Свищов

Областна администрация - Велико Търново

Велико Търново. Няма превишения на нормите за качеството на въздуха в района на Свищов. Това показват данните от автоматичната станция за контрол качеството на атмосферния въздух в Свищов за периода от 12.00 часа на вчера до 11.00 часа на днес, съобщават за Радио „Фокус“ – Велико Търново от Регионалната инспекция по околна среда и води. Показателите, които се следят, са озон, серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сероводород и серовъглерод. Спазени са законоустановените средночасови и средноденонощни норми за основните показатели, които характеризират качеството на атмосферния въздух в населените места.