РИОСВ-Пазарджик: Почистени са 117 замърсени участъци на речни корита в областта

Пазарджик. В периода от  31 март до 5 май експерти от Екоинспекцията в Пазарджик извършиха 59 проверки на поречията на реките в 61 населени места на общините в региона, съобщи за Радио „Фокус” – Пазарджик Цветана Чочева, експерт в РИОСВ-Пазарджик. За наличие на нерегламентирани замърсявания на речните легла и прилежащите територии са дадени 30 предписания. В резултат на изпълнението им са почистени 117 замърсени с отпадъци участъци на речните легла и прилежащи терени. „По предписания на Екоинспекцията кметовете на дванадесетте общини са предприели необходимите действия за почистване на установени замърсявания и мерки за недопускане на нови. «В определения  срок до 27 март общините Батак, Стрелча, Пещера и Брацигово са извършили проверки за наличие на нерегламентирани замърсявания с отпадъци на речните легла и прилежащите терени и са организирали почистването им. При последващия контрол  не се констатираха замърсявания в тези общини. На територията на общините Панагюрище и Сърница са установени малки количества отпадъци в речни корита. Почистени са от администрациите след предписания на РИОСВ. При останалите общини – Белово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Ракитово и Септември проверките установиха повече замърсени участъци. Дадените предписания за почистване са изпълнени в рамките на определения срок”, уточни Чочева. В сравнение с 2016г. РИОСВ-Пазарджик извърши повече проверки, но са установени по-малко случаи на нови замърсявания на вече почистени участъци на речните легла. През последната година се забелязва значително по-добра работа от страна на общините за опазване от замърсявания и почистване на реките на тяхна територия. На много от местата със замърсявания през 2015г. и 2016г., тази година такива не са регистрирани. Мерките, предприети от общините за опазване чистотата на речните легла и прилежащи територии, дават добри и трайни резултати.

Албена ЖИЛЕКОВА