РИОСВ – Шумен провери сигнал за пожар на шуменския Колодрум  

Eксперти от РИОСВ и Регионалната лаборатория в Шумен извършиха незабавна проверка във връзка с постъпил сигнал от РПЗБН – Шумен за замърсяване на атмосферния въздух вследствие на горене на излезли от употреба гуми в района на шуменския „Колодрум“. Това съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите- Шумен. Площадката е собственост на Община Шумен. Към момента на мястото вече е монтирана специализираната апаратура за измерване в аварийни ситуации. До този час  няма регистрирани отклонения от допустимите емисии за качеството на въздуха по данни на автоматичната измервателна станция, която следи средночасовите показателите на въздуха. По последна информация към 14:15 ч.  пожарът вече е загасен.