Росина Костова, археолог: Започнахме нови разкопки в местността Градище, край Габрово, след 25-годишно прекъсване

След 25-годишно прекъсване бяха възстановени разкопките в местността Градище край Габрово. В района има Късноантична крепост, която е частично проучвана до 90-те години на миналия век. До кога и как ще протече настоящия археологически сезон, прочетете в интервю на Радио „Фокус“ – Велико Търново с научния ръководител на процеса археологът д-р Росина Костова.

 

Фокус: Г-жо Костова, кога са прекратени разкопките в местността Градище край Габрово и какво провокира тяхното възобновяване сега?

Росина Костова: Разкопките в местността Градище започват през 70-те години на 20-ти век. Провеждат се с различна интензивност и спират, поради липса на финансиране, през 1992 година. През целия този период те са провеждани под ръководството на Кина Койчева, дългогодишен археолог и проучвател към Регионалния исторически музей в Габрово. В тези десетилетия тя има множество издадени публикации, свързани с разкриването на Късноантичното укрепено селище  в тази местност. Сега възобновяваме разкопките, след едно много дълго прекъсване – от 25 години. Това възстановяване на проучванията е свързано с инициативата на кмета на община Габрово Таня Христова, както и на активни деятели от града. Идеята на всички, най-вече на Общината, е да превърнем археологическия обект в една добре представена атракция, която да стане част от туристическите маршрути на Габрово. Разбира се, за да се постигне тази цел, крепостта трябва да бъде проучена възможно най-пълно. Трябва да се подберат местата и сградите за една добра консервация и приемлива реставрация и така това да стане отново едно привлекателно място за габровци и гостите на града.

Фокус: Какво има в региона, Вие споменахте Късноантична крепост?

Росина Костова: Да, има Късноантична крепост. Площта й е около 25 дка. В предшестващата археологическа кампания, която Ви споменах, е проучена значителна част от укрепителната система. Тя се състои от две крепостни стени, като това е една традиция за периода от 5-ти и 6-ти век. Това е и периодът на активното функциониране на таи крепост. Намерени са жилища, една църква в самата крепост. Освен това, в близост до нея, е проучена още една църква с некропол, който е много интересен, тъй като е оставен от население, което няма местен балкански произход. Става въпрос за сермати, които са дошли от Североизточна Европа. Те са били федерати – помощно население, тук в Източната Римска империя – Византия. Така, че мястото наистина е много интересно от историческа гледна точка и заслужава усилията, които се полагат, за да може то да се върне към живот.

Фокус: Вие обобщихте какво е направено в предходните експедиции. Какви цели сте си поставили за тази година и кога започнаха разкопките?

Росина Костова: Ние започнахме на 10-ти юли. Целта ни е да проучим сектори, които са останали непроучени в предишните кампании, за да придобие цялостен и достоверен облик този обект. Можем да предоставим всички находки, които все още са в пластовете, на фонда на Музея и така да се каже – да се „освободи“ теренът за консервация и реставрация а обекта, защото те няма как да започнат без да е проучен той изцяло. Това е нашата цел, но едва ли ще успеем да я реализираме в рамките на един археологически сезон.

Фокус: Това беше и следващият ми въпрос – дали ще успеете в рамките на един сезон да проучите всичко?

Росина Костова: Трудно ни е да преценим, но от опита, който имаме като екип, част от който са проф. Казимир Попконстантинов от ВТУ и колегата – археолог и главен уредник на Историческия музей в Габрово – Росен Йосифов, показва, че един сезон едва ли ще бъде достатъчен, за да постигнем целта си. Предполагам, че при възможност за финансиране, ще работим поне още два сезона. Вероятно ще трябва да извършим двумесечни или както е сега – едномесечни проучвания. Тази година ние ще работим 21 дни, в целия месец юли. Надявам да успеем да изпълним тази задача и да предоставим възможност на Общината да предприеме необходимите стъпки за включването на обекта към туристическите атракции на Габрово.

Фокус: От къде се осигурява финансирането?

Росина Костова: То идва изцяло от Община Габрово. Трябва да спомена , че в проучването участват студенти – бакалаври и магистри от специалност „Археология“ при Великотърновския университет. Тяхното присъствие тук е подкрепено от учебното заведение, но цялостното финансиране на разкопките и логистиката са дело на Общината. Следващата година ще кандидатстваме и за пари от Министерство на културата. Надяваме се усилията и резултатите ни да са оценени и да получим ново финансиране.

Фокус: Вероятно е все още рано, но дали има някакви находки вече?

Росина Костова: Мога да обобщя, че ние тръгнахме доста добре. Работим в сектор, който се намира северно от базиликата , която е проучена, консервирана и реставрирана през 90-те години. Вече попаднахме на сгради, много интересни находки, монети и предмети от бита на тогавашното население. Те излязоха доста бързо, само за първите два дни. Това е много обещаващо и се надявам да имаме още успехи.

Луиза ТРАНЧЕВА