Росица Димитрова, Община Велико Търново: С петте нови социални услуги, които разкриваме за пореден път доказваме последователната си в грижата за хората

Нови социални услуги предстои да бъдат разкрити във Велико Търново. Това ще се случи, след като Общината спечели проект за подобряване на социалната инфраструктура, който ще бъде финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Инвестиционното предложение предвижда създаване на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост. Повече за това какво предстои, какви са сроковете и за цялостното изпълнение на проекта разказа в предаването „Царевград Търнов – славата и величието на Българея“ на Радио „Фокус“ Росица Димитров, директор Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново.

 

 

Фокус: Още в началото на календарната година Община Велико Търново заяви готовността си за развитие на две нови социални услуги, които ще са в помощ на населението. Г-жо Димитрова, нека разкажем малко повече за тях – в какво се изразяват, какво ще е финансирането, кога ще стартират?

Росица Димитрова: Конкретно, това, което можем да се похвалим, казано най-общо, защото зад хвалбата стоят изключителна отговорност, голям професионализъм и много труд, които ни предстоят, а в същото време това е и едно огромно предизвикателство. През миналата седмица аз подписах към Оперативна прохрама „Региони в растеж“ проектът с конкретен бенефициент Община Велико Търново, който е за изграждане на четири центъра за грижи за деца с умствена изостаналост, ново строителство, и ремонт на съществуваща сграда, която ще бъде адаптирана за нуждите на Център за грижи за възрастни хора, които не могат сами да се справят в своето ежедневие. С договора, който подписах, упълномощена от кмета на Община Велико Търново Даниел Панов, заедно с ОП „Регион в растеж“, ние ще изградим пет нови социални услуги. Цялата сума на проекта, която е 100 % безвъзмездна финансова помощ, е в порядъка на 2.7 млн. лв. В тях се включва строителството на четирите нови къщи и ремонтът на съществуващите помещения. Освен това, след строителството и ремонта, ние трябва да направим адекватно за нуждите на потребителите оборудване и обзавеждане за тези центрове. Във финансирането се включват и проектните дейности, които ние вече сме изпълнили. Сега, съгласувателните процедури, преди да стартира ремонтната дейност, както и публичността – все пак проектът трябва да се представи. Ангажиментите са много, както и предизвикателствата.

С този проект Община Велико Търново доказва, че води една последователна социална политика, която е адекватна на всички промени в нашето ежедневие и адекватна на нуждите на хората, на нашето население.

Тези нови къщи ще позволят да изведем хората от Дома в Пчелище, но категорично персоналът няма да бъде уволнен, а ще ни е много нужен.

Фокус: Нека все пак конкретизираме къде ще се намират тези сгради?

Росица Димитрова: Това, което е много хубаво е, че ще оформим едно село, с което може би ще сме първите в страната, които изнасят социалните си услуги извън общинския център, тоест извън Велико Търново. Те ще се намират в село Церовия кория. Теренът, на който ще бъдат изградени четирите нови центъра за лица с умствена изостаналост, е предоставен с решение на Общински съвет. Той е съвсем близо до държавната психиатрична болница, което е много важно за интегрирания подход на здравна подкрепа със социална подкрепа за такива уязвими групи.

Така, че живот и здраве, може би, ако всичко върви по график с избора на изпълнител, с добрите климатични условия, които да ни позволят новото строителство, след 2-3 години, ние в Церова кория ще разполагаме с пет центъра за лица с умствена изостаналост и други заболявания, плюс един център за лица с психични разстройства, плюс един дом за възрастни с умствена изостаналост, преходно жилище за  лица с умствена изостаналост и още една съпътстваща услуга, по която ще кандидатстваме, защото сме конкретен бенефициент, избран да я изгради – Център за социална рехабилитация и интеграция. Около 10 социални услуги ще има в Церова кория. Една част от тях под шапката на Министерство на здравеопазването, другите услуги на Община Велико Търново.

Фокус: Ще има ли някаква такса за потребителите?

Росица Димитрова: Да и тя ще е процент от дохода, който те получават като пенсия. Все още не мога да кажа какъв ще е размерът, защото текат законодателни обсъждания и очакваме съвсем скоро да има законодателни промени. В момента лицата заплащат 80 % от дохода си, но не повече от реалните разходи за месеца. Те са регламентирани строго в тарифа, приета на национално ниво. А вече в новите центрове дали ще е 80% или 50% таксата, все още не мога да кажа.

Фокус: За последващите т.нар. „меки мерки“ за назначаване на персонал, който ще работи в петте нови институции, има ли вече разработени идеи?

Росица Димитрова: След приключването на дейностите, които ще извършим с финансиране по ОП „Региони в растеж“, ние ще кандидатстваме с нов проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ за подбор на персонала, за подготовка на потребителите за преместване, за издръжка на социалната услуга и съответно след приключването на проектното финансиране ще бъде припознато финансирането на услугата от държавния бюджет. Сигурна съм, защото всичко това е разписано в плана. Всички тези стъпки са включени в плана 2018-2021 към Националната стратегия за дългосрочна грижа.

Така, че след приключване на строителството наистина ни предстоят „меките мерки“, които са самата същност и най-голямата тръпка за нас професионалистите за организиране на самите услуги.  В това отношение искам да направя една вметка, защото хората, които четат ще се чудят какво ще се случи с персонала в Дома в Пчелище, където сега са настанени потребителите. Аз не искам да има никакво притеснение и напрежение. Тоест тези хора ще са ни изключително необходими, както за преместването на потребителите, така и дай Боже да се съгласят да работят и в новите услуги. Смятам, че това са адекватните специалисти, които ще са ни много полезни в създаването на адекватна среда за потребителите.

Луиза ТРАНЧЕВА