Росица Димитрова, Община Велико Търново: Новият ни проект за домашна патронажна грижа ще е насочен предимно към жителите на малките населени места

Община Велико Търново е сред първите в България с нови одобрени проекти за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания. Близо 400 000 лева е безвъзмездното финансиране за проекта, което градът получава по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Повече по темата разказа в предаването „Цареврград Търнов – славата и величието на България“ на Радио „Фокус“  Росица Димитрова, директор  Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Общината.Прочетете пълния текст на интервюто.

 

Фокус: Г-жо Димитрова, ние вече веднъж говорихме за този проект, но нека сега обобщим как са се развили дейностите по него до момента. Какво се случва, ясни ли са хората, които ще бъдат обхванати от дейностите и какво всъщност ще получат те?

Росица Димитрова: На първо място искам да благодаря за интереса и за партньорството, което ни оказвате, защото всички тези дейности, които ние провеждаме трябва да достигнат до хората, за които ги правим. И така поредният проект, който разработихме и, който е уважен с подкрепа от Управляващия орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и е насочен към грижа за в домашна среда за възрастни хора над 65 години в невъзможност за самообслужване и пълнолетни хора с увреждания, е проектът ни за патронажна грижа, предоставена в домашна среда на целевата група, която вече казах. Проектът е на стойност 399 498 лв. с продължителност 17 месеца. И ще обхване за грижа в домашна среда, до 2 часа на ден, 157 потребители. Когато стартирахме разработването на проекта, имайки предвид и анализирайки ситуацията в нашата община и достъпа на всички хора до услугите, които предоставяме и към настоящия момент, се обърнахме за съдействие и подкрепа към кметовете на кметства и кметските наместници на територията на общината. Ние считаме, че най-затруднени като достъп, към настоящия момент, до здравни, социални и други публични услуги от живущите в общината, това са хората от малките населени места. Така, че преди да разработим нашия проект, ние поискахме от кметовете и кметските наместници да ни предоставят информация за лицата над 65 години и хората с увреждания, живущи в съответното населено място, които имат нужда от подкрепа в домашна среда. Поискахме и информация, съответно, за хора, които биха могли да оказват тази подкрепа. Резултатът, който получихме, е доста интересен, защото реално погледнато се оказва, че пенсионери, но активни, са готови да предоставят подкрепа за хора в пенсионна възраст или хора с увреждания в тяхната домашна среда. За нас това е много важно, тъй като заради критерия до 2 часа на ден, ние трябва по някакъв начин да спестим време от придвижване от един адрес до друг. Затова е най-добре когато имаме нуждаещи се и желаещи се да предоставят, те да са от едно населено място. Така, че от информацията, която ни подадоха кметовете и кметските наместници, желаещи да ползват тази услуга,в  рамките на проекта, са над 150 лица от над 20 кметства и кметски наместничества в нашата община.

Отделно, от всичко онова, което предоставяме като подкрепа в домашна среда по другите ни програми, от които едната се финансира с държавни средства, другата е от общинския бюджет, ние имаме оценени потребители, които са в листата на чакащите и не са обхванати. По личните асистенти и домашните помощници, това са над 160 лица – с увреждания и над 65 години, а по звеното за услуги в домашна среда, по Домашен социален патронаж, са над 50 лица. Или ако сметнем това, което подадоха кметовете и кметските наместници, плюс чакащите в регистъра, оценени по другите ни програми, ние имаме над 350 желаещи от целевата група, които имат нужда от подкрепа в домашна среда. Разбира се, преобладават тези от Велико Търново, но не са малко и хората от населените места.

Фокус:Тези 157 човека са от населените места извън град Велико Търново, така ли?

Росица Димитрова: Да, точно така. Другите са от Велико Търново. За тях и сега имаме програма. По нея са назначени 40 лични асистенти и 14 домашни помощници, които се финансират от държавния бюджет. Договорите са до края на август, но аз съм убедена, че финансирането ще продължи до края на бюджетната година. В същото време се правят и постъпки и се работи това да продължи устойчиво с финансиране и за следващата година. Така, че обхванатите и към момента в такава грижа в домашна среда, ще продължат да бъдат подкрепяни отново в домашна среда. Тези, които са оценени, но не са обхванати, са потенциалните ни потребители, при които в рамките на новия проект за патронажна грижа, нова оценка на потребностите, за да се види кой ще попадне в него. Но искам да подчертая, че за нас приоритет ще са хората от малките населени места, защото тук в града има по-голяма гъвкавост и възможност за ползване на другите съпътстващи услуги, насочени към тези групи. Докато при малките населени места хората, които имат нужда от подкрепа, малко по-трудно я получават заради придвижването. Като го споменах – това е другият критерий, за който следихме, докато правихме проучването – до колко и какви са транспортните връзки в съответните населени места. Тъй като услугата е развитие, преди всичко и с приоритет на мобилността, в рамките на проектното финансиране една от първите дейности, които стартираме е изготвяне на обществена поръчка за купуването на автомобил. Защото мобилност няма как да се прави без автомобил. Той ще е необходим  за екипа, който ще прави оценката за тези почасови услуги в Центъра за почасови услуги, който ще създадем в рамките на този проект за патронажна грижа. Там ще бъдат назначени четири лица – шофьор, двама социални работници и един психолог. Другата част, която ни предстои е да направим подбора на тези, които ще предоставят услугите.

Фокус:Колко ще са тези лица, има ли вече заявки?

Росица Димитрова: Не сме стартирали тази процедура, тъй като проектите дейности стартират от трети юни. Както казах продължителността е 17 месеца, от които ние 12 ще предоставяме услугата. Ще започнем на 1 ноември. До тогава ще правим процедурата за купуване на автомобила, подбор на екипа за Центъра за почасови услуги и подбор на домашните санитари и медицинските специалисти, които ще предоставят подкрепа в домашна среда.

Луиза ТРАНЧЕВА