Росица Димитрова, община Велико Търново: 59 деца са родени с помощта на Общинската програма за асистирана репродукция, 128 семейства са станали приемни

снимка: pixabay.com

Велико Търново. От приложението на програмата от 2011 година до момента са родени 59 деца. Подпомогнати са над 150 двойки, като 1/3  от тях са кандидатствали повече от 2 пъти. С това се похвали директорът на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ Росица Димитрова по време на откриването на Националната среща на общинските експерти по социални дейности и здравеопазване, която се провежда във Велико Търново, предаде репортер на Радио „Фокус“-Велико Търново. Тя припомни, че програмата работи с годишен бюджет от 70 000 лв., като към тях се прибавя и преходен остатък с неусвоените средства за предходните 2 години. Като успешна социална инициатива Росица Димитрова спомена и програмата „Здрави деца в здрави семейства“, която работи с годишен бюджет 12 200 лв.

„В рамките на тази програма ежегодно се провежда кампанията „Движи се и победи“, като за периода от 2015 до 2019 година в нея са се включили над 4 800 лица, деца и семейства. Гордеем се и с Оздравителната програма за ограничаване на наднорменото тегло и затлъстяването, гръбначните изкривявания и неправилните стойки сред децата и учениците, която е с годишен бюджет 20 000 лв. За периода от 2015 до 2019 г. в нея са се включили 329 деца. Имаме и Оздравителна програма за ограничаване на усложненията, като хипертония и затлъстяване, която е с бюджет 10 000 лв., а за периода 2015-2019 г. в нея са се включили 166 деца“, обясни Росица Димитрова.

Експертът не пропусна да спомене и проекта „Приеми ме 2015“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Тя отбеляза, че по него за област Велико Търново са се утвърдили общо 128 приемни семейства. „Към месец октомври 2019 г. в 95 приемни семейства са настанени 129 деца, от които 12 са с увреждания. Искам да припомня и, че през юли 2019 година Община Велико Търново приключи с изпълнението на дейностите по проект „Кризисен център за лица“, реализиран по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж 2014-2020. С реализиране на дейностите е изграден, обзаведен и оборудван Кризисен център , състоящ се от две двуетажни сгради с общ капацитет от 30 места“, заяви Росица Димитрова.

Рени АТАНАСОВА