Росица Димитрова, Община Велико Търново: Предстои да бъдат разкрити нови социални услуги в общината през 2020 г.

Снимка: Община Велико Търново

Велико Търново. Нови социални услуги предстои да бъдат разкрити в Община Велико Търново през 2020 година, което ще обогати още повече грижата за хората в нужда. Това каза в предаването „Царевград Търнов – славата и величието на България“ на Радио „Фокус“-Велико Търново директорът на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в местната администрация Росица Димитрова. Тя уточни, че до 31 януари трябва да бъдат подадени два проекта за нови социални услуги.

„Единият нов проект, който сме подготвили, е за Центъра за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и умствена изостаналост, който ще бъде в с. Церова кория като съпътстваща услуга на четирите къщички, които ще построим за лица с умствена изостаналост. Другият проект е за една изключително иновативна социална услуга, заради надграждането на досегашните дейности на Дневните центрове за пълнолетни лица с увреждания. Тя ще бъде във Велико Търново на първия и част от втория етаж на бившия Дом за деца „Пеню и Мария Велкови“ на ул. „Цветарска“. Там, за първи път в рамките на този проект, ще се организира т.нар. „заместваща грижа за лица с увреждания“, която ще даде възможност до 15 дни в годината близките на тези лица да се възползват от услугата. Тя ще е безплатна за лицата с най-висок процент на инвалидност. В рамките на няколко дни или външен човек ще ходи в дома на лицето, или лицето ще ходи в Дневния център за 1-2 дни, когато близките, които полагат грижи за него, имат някакви ангажименти. В тези 15 дни годишно лицето с увреждания, което живее в семейна среда и посещава Дневния център, ще има възможност и да пренощува там. До сега нямахме тази алтернатива и не беше възможно лицата, които посещават Дневните центрове, да бъдат оставяни за нощувка. В първия план по Националната стратегия за дългосрочна грижа и ние като първи от десетте общини, които ще правят новите Дневни центрове за лица с увреждания със заместваща грижа ще имаме възможност да пилотираме“, обясни Росица Димитрова. Тя отбеляза, че тези два нови проекта са по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Росица Димитрова отбеляза, че през 2019 година от Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ са направили много реформи в социалните услуги. „Променяхме капацитетите им като на едни завишавахме, а на други – намалявахме. Сменяхме и профили. Това е много важно, защото винаги целта ни е била да планираме добре, да анализираме още по-добре и да правим това, което е необходимо. Когато напълно се е изчерпала необходимостта пък се насочваме към друга, която се е появила. През 2020 г. също ни предстои много работа. Освен новите неща, които подготвяме, продължаваме с всички услуги с длъжностите „Личен асистент“, „Домашен санитар“ и „Домашен помощник“, които са по вече стартирали проекти с държавно или общинско финансиране“, посочи Димитрова.

Рени АТАНАСОВА