Росица Плачкова, зам.-кмет на Кюстендил: Общината реализира проект за изграждането инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и за компостиране

Радио "Фокус" - Кюстендил

Кюстендил. Общината реализира проект за изграждането инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и за компостиране. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил Росица Плачкова, зам.-кмет на Община Кюстендил. „От няколко години Община Кюстендил се стреми да изгради екологична инфраструктура за регионалната система за управление на отпадъците, наричаща се „Рила Еко”, в която, заедно с още пет общини участваме, и по Оперативна програма „Околна среда” се даде възможност на три от общините – Община Кюстендил, Трекляно и Невестино да кандидатстваме с едно проектно предложение и отделно с второ проектно предложение за общините Дупница, Сапарева баня и Бобов дол, да кандидатстват за изграждане на инсталации за компостиране  и инсталации за предварително третиране на битовите отпадъци. Договорът с Община Кюстендил, като водещ партньор на трите общини, се сключи на 10 април тази година”, каза Росица Плачкова. Към момента проектът е на етап изпълнение, подписан е  договор, задълженията по подписания договор представляват формиране на екип за управление и започване на тръжни процедури по избор на изпълнители за останалите дейности по проекта. „Първата дейност е подготовка на самото проектно предложение и е изпълнена, като това се развива в рамките на две години и едва на втората година успяхме да сключим договор с управляващия орган за по – нататъшно финансиране на проекта. Първата дейност е изпълнена и разплатена. Изпълнена е и част от дейността по избор на изпълнител като е информирано звеното за управление на проекта от страна на общинска администрация и е проведена първата обществена поръчка за избор на външна техническа  помощ като до момента в процеса на обществената  поръчка са получени 4 предложения за извършване на тази дейност, избран е изпълнител”, каза Росица Плачкова.

Венцеслав ИЛЧЕВ