Росица Плачкова, зам.-кмет на Община Кюстендил: През настоящата година сме финансирали различни проекти в образователната инфраструктура

Зам.-кметът на Община Кюстендил Росица Плачкова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

Фокус: Госпожо Плачкова, през изминалата седмица станахме свидетели на откриването на две обновени и ремонтирани сгради на детски градини в Кюстендил, какво струва това на Община Кюстендил?

Росица Плачкова: В бюджета на Община Кюстендил още от миналата година за настоящата бяха заложени средства за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в две детски градини. Това са детска градина „Слънце” на улица „Цар Симеон Първи” № 84 и в детска градина „Славейче” на улица „Гладстон” №17. Сумите, които бяха похарчени от общинския бюджет за детска градина „Славейче” са 132 000 лева, а за детска градина „Слънце” – 156 800 лева.

Фокус: Какви дейности бяха извършени с тези средства в двете детски градини?

Росица Плачкова: С тези средства се поправиха покривите на сградите, направи се топлоизолация и се подмени дограмата там, където беше необходимо и се направи всичко, което беше в дейностите за енергийна ефективност, така че ще видим след три години сградите, че ще постигнат съответния ефект в намаляване на разходите за енергия, като очакваме разхода да се намали средно с 50 – 60%.

Фокус: Това означава, че ще бъде по – топло и за самите деца?

Росица Плачкова: От една страна е по – топло за обитателите, децата и учителите, а от друга страна е по – евтино за издръжката на тези заведения.

Фокус: Това ли бяха последните сгради, в които не бяха въвеждани мерки за енергийна ефективност или има още какво да се направи?

Росица Плачкова: През настоящата година, освен този разход, който направихме от общинския бюджет, направихме и допълнителни разходи по изпълняваните проекти по Оперативна програма „Региони в растеж”, като за Природоматематическа гимназия Общински съвет гласува, и е сключен договор за довършване на външните фасади на сградата, като цената на този ремонт е 82772 лева. Освен това в ПМГ се направи ново водоснабдяване с минерална вода и очакваме всеки момент да влезе в експлоатация това ново водоснабдяване, с което басейнът на гимназията ще бъде захранен с минерална вода. Това също е платено от бюджета на общината и сумата е около 22 600 лева.

Фокус: Кога се очаква ремонтите да приключат и учениците да се върнат в тази сграда?

Росица Плачкова: Учениците ползват от днес ремонтираните сгради – и в Началното училище, и в ПМГ. В сградата на Природоматематическата гимназия, в която се помещават двете училища, работите са приключили окончателно, учениците от днес са се върнали и учат в тези сгради.

Фокус: А в сградата на Второ основно училище, която също се ремонтира по проект, приключват ли дейностите?

Росица Плачкова: Там работите вървят с договорените срокове, вероятно скоро и там ще приключим с работата и ще минем към нормален режим на експлоатация.

От една страна правим ремонт на самите сгради, но ние и ги захранваме с минерална вода, както ПМГ. Това струва доста пари. Само водопровода за минерална вода към ПМГ струва над 140 000 лева, които бяха осигурени от Министерски съвет през 2014 година, когато беше разширена водопреносната мрежа на града. Това са такива средства, които ние икономисахме и ни дадоха възможност и ние ги вложихме в още по – голямо разширение на мрежата и съответно сме свързали и ПМГ. В настоящия си списък с капиталови разходи със сключен договор  и изпълняващи в момента дейности,  ние със собствени средства финансираме изграждането на водопровод за минерална вода и до Първо основно училище. Ще бъде дадена възможност на училището, ако си подобри материалната база, защото там предигодини са изпълнявани мерки, от една страна за енергийна ефективност, от друга страна са вложени много средства за подобряване работата на басейна, ако училището има възможност да поеме и разходите. Ние подаваме вода, но оттам разхода за училището, биха могли да си снабдят и басейна с минерална вода. Ние към настоящия момент изпълняваме проект, с който ще докараме минералната вода до сградата.

Венцеслав ИЛЧЕВ