Росица Плачкова, зам.-кмет на Община Кюстендил: Надявам се, че жителите на града ще опазват новоизградените обекти в Кюстендил

Зам.-кметът на Община Кюстендил с ресор „Инвестиционна политика” Росица Плачкова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

 

Фокус: Госпожо Плачкова, Община Кюстендил реализира един мащабен проект, свързан с благоустрояването на различни зони в града, какви са целите на самия проект?

Росица Плачкова:  Целите на проекта са продължаване на работата, която беше извършена в предходния програмен период, когато бяха благоустроени осем обекта на територията на град Кюстендил. Това е естественото продължение, работата, която върши общината във връзка с благоустрояването на градската среда. Към момента в проектното предложение се изпълняват три обекта, като единият обект е вече завършен и въведен в експлоатация, вторият обект  – подготвят се документите за държавна приемателна комисия, третият обект към момента върви към приключване, съответно отново подготвяне на документи за въвеждане в експлоатация. Трите обекта, за които говоря, този, който е въведен в експлоатация, това е изграждане на улица и благоустрояване на един парцел озеленяване в централна градска част. Обектът, който е приключен и подготвят документи за държавна приемателна комисия, е обновяването на физическата среда по поречието на река Банщица и най – големият обект е благоустрояването на парковата зона около галерията „Владимир Димитров – Майстора”, като физически работите ще приключат в началото на следващия месец и документите ще се подготвят за въвеждане в експлоатация.

Фокус: Какво е направено за благоустрояването на река Банщица, поречието й, какви дейности са изпълнени там?

Росица Плачкова:  По поречието на река Банщица беше обновена изцяло физическата среда. Изградиха се алеи за разходка, за отдих, за наблюдение, както и детски площадки и озеленяване.

Фокус: А третият проект, там какво се изгражда?

Росица Плачкова:  Благоустрояване на парковата зона до художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора”. Там пространството се облагороди изцяло, като се направи изцяло нова алейна мрежа, водоснабди се и има поливна система изградена, ново осветление, нови дървесни видове, нов фонтан, който всички жители и гости на града ще имат удоволствието да видят, да ще може да се изпълняват програми на него. Зона, която е за наблюдение, за прожекции, които ще се извършват върху фасадата на самата художествена галерия. Това също го чакахме с нетърпение. Нов паркинг за паркиране на автомобили, който е изключително необходим за всички жители и гости на центъра на града. Благоустрояването включва това плюс изключително много нови дървесни видове, които бяха засадени.

Фокус: Детски площадки ще има ли?

Росица Плачкова:  Една детска площадка, да.

Фокус: На каква стойност е всичко това?

Росица Плачкова:  Цялото проектно предложение е за 4 689 000лева, като след проведените обществени поръчки, сумата е намаляла.

Фокус: Тази сума и самите срокове може би са важни като изпълнение и по – малка сума, за да може след това Община Кюстендил да кандидатства за още други проекти, така ли е?

Росица Плачкова:  С намаляването на сумите в резултат на проведени обществени поръчки, на практика се запазва ресурса на самата оперативна програма. След като приключат обектите и се направи рекапитулация какви средства са останали по оперативната програма, те ще бъдат преразпределени, като все още нямаме индикация това как ще се случи.

Фокус: За в бъдеще може да се очаква допълнително финансиране?

Росица Плачкова:  Очакваме да има такова.

Фокус: По какъв начин всичко това, което е изградено към момента, ще бъде опазвано?

Росица Плачкова:  Надявам се, всички, които ползват съоръженията, които са постигнати, благоустрояването, което е постигнато за града, да имат съвестта и достойнството да го ползват като интелигентни граждани, да го ползват по предназначение и да следят самите граждани за опазването му. Ние сме готови, по всички обекти е изградено и видеонаблюдение, но участието на гражданите, сами да казват нередностите, които виждат, защото всекидневно всеки един от нас наблюдава неща, които са нередни и се случват за съжаление. Било то от лошо възпитание, от липса на такова, всекидневно всеки вижда такива неща. Надяваме се на съвестта на гражданите, сами да съобщават за нередности, които продължават да се случват.

Венцеслав ИЛЧЕВ