Росица Плачкова, Община Кюстендил: Интересът към кандидатстването с проекти пред Общинския фонд за местни инициативи е голям  

Радио "Фокус" - Кюстендил

Зам.-кметът на Община Кюстендил инж. Росица Плачкова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

Фокус: Госпожо Плачкова, за втора поредна година Община Кюстендил финансира малки проекти със средства от създадения Общински фонд за местни инициативи, колко проекта са подадени, на какъв етап е изпълнението и работата?

Росица Плачкова: През настоящата година Общинският фонд за подкрепа на местни инициативи на Община Кюстендил за втори път направи сесия, в която се подаваха проекти за благоустрояване и озеленяване в Община Кюстендил. Основната цел на схемата беше да се предостави безвъзмездна финансова помощ, за да се подобри физическата и жизнената среда на територията на Общината. Бяха подадени 25 заявления в срока, който беше обявен по програмата. Оценителната комисия работи и даде оценка на всички 25 предложения като до договор към момента са достигнали 21 предложения.

Фокус: Кои са те?

Росица Плачкова: Това са Детска градина „Слънце” град Кюстендил, етажна собственост на блок 49 на улица „Александър Димитров” №43, Начално училище „Свети Климент Охридски” – Кюстендил, клуб на инвалида в село Шишковци,  читалище „Светлина 1922” село Коняво, Детска градина „Май”, читалище „Пробуда 1961” град Кюстендил, Езикова гимназия „Доктор Петър Берон” град Кюстендил, читалище „Просвета 1922” – село Слокощица, Детска градина „Мечта” град Кюстендил, Детска градина „Първи юни” град Кюстендил, Детска градина „Славейче” град Кюстендил, сдружение „Алтернативни комплексни иновативни дейности”, читалище „Братство 1869” – Кюстендил, Детска градина „Еделвайс” град Кюстендил, читалище „Светлина 1871” село Соволяно, читалище „Христо Ботев 1948” село Пиперков чифлик, Обединен детски комплекс, читалище „Зора 1948” село Ябълково, черковното настоятелство на храм „Св. Св. Кирил и Методий” село Багренци и читалище „Съгласие 2007” село Жабокрът.

Фокус: Какви са техните проекти, какви дейности са разписани в тях?

Росица Плачкова: Всички дейности са свързани с благоустрояването на площи, които са общинска собственост. Благоустрояване, почистване на зелени площи, озеленяване, парково обзавеждане, подобряване на градската среда.

Фокус: Каква е сумата, с която се финансират тези проекти?

Росица Плачкова: Максималната стойност, по която всеки един от кандидатите кандидатстваше, е 2000 лева. Следователно 21 проекта са в рамките на почти 42 000 лева.

Фокус: Първоначално Ибщинският съвет беше гласувал 30 000 лева за проекти за фонда?

Росица Плачкова: Първоначално Общински съвет гласува сумата, която и през предходната година беше гласувал, но поради големия интерес и допустимостта на проектите, които бяха представени, се направи така че общински съвет взе решение за допълнително увеличаване на фонда, който подпомага такива инициативи.

Фокус: Да разбирам, че интересът към този фонд е голям?

Росица Плачкова: Интересът към този фонд наистина е голям. Радваме се, че има такъв успех програмата, защото се видя и на практика, че тогава когато хората участват в създаването на благоустрояването, то се опазва много повече и хората милеят за това, което сами са направили.

Фокус: Какъв е периодът, през който трябва да бъдат изпълнени самите проекти?

Росица Плачкова: През настоящата година срокът за изпълнение е 3 месеца.

Венцеслав ИЛЧЕВ