Росица Плачкова, Община Кюстендил: Успешно се реализира проектът за подобряване на туристическия потенциал в трансграничния регион

Заместник-кметът на Община Кюстендил Росица Плачкова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Госпожо Плачкова, какви дейности изпълнява Община Кюстендил по проекта, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония?

Росица Плачкова: Проектът за Полско – скакавишкия водопад се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014 – 2020 година и проектът се нарича „Повишаване на историческия потенциал в общините Кюстендил и Конче – устойчиво съвместно бъдеще”. В момента са изпълнени почти всички видове работи, които са предвидени по проекта.

Фокус: Каква е целта на проекта?

Росица Плачкова: Целта на проекта е подобряване на достъпа до природното наследство на територията на общините Кюстендил и Конче. Дейностите от страна на Община Кюстендил са почти приключили, като е избран изпълнител за организиране на събития. Проведена е първата встъпителна пресконференция, съществената дейност, която се вижда от всички е строителните дейности, които са извършени и предстои приключването им до самия водопад. Това е рехабилитация на общинска пътна мрежа, пътеки, създаване на екопътеки, маркировка, създаване на зони за отдих. Сключихме в последния месец два договора. Единият е за проучване на потенциала на природните ресурси за развитие на туризма в Кюстендил. Другият договор е за изработка на уебсайт и мултимедия, на които ще са поместени всички резултати от реализиране на проекта. Друга дейност е изработка на рекламни материали – банер, който вече е готов, дипляни – 200 броя, брошури – 1000 броя, плакати.

Фокус: Има ли дейности, които предстои да бъдат реализирани?

Росица Плачкова: Дейността, която все още не сме извършили, но предстои да изберем изпълнители и вероятно ще се извърши следващата година е организиране на семинари, които целят да подобрят капацитета на ангажираните в туристическия сектор и предоставяне на ефективни услуги за туристите и да повишат знанията и уменията за ефективно използване на природните и културни ресурси, за създаване на конкурентни туристически продукти . Това са семинари, които ще се проведат по един в Кюстендил и Конче на тема „Подходящо поведение за клиенти” и още един семинар – „Система за устойчиво използване на природните и културните ресурси за развитието на туризма”.

Фокус: Какви проекти реализира Община Кюстендил, финансирани със средства от Европейския съюз?

Росица Плачкова: В момента Община Кюстендил работи по осъществяване на одобрения Интегриран план за градско възстановяване и развитие. Финансирането се осъществява по Оперативна програма „Региони в растеж 2014- 2020 година”, като е изработен план за действие още при изработването на Интегрирания план. Създадено е звено, което следи изпълнението на предвидените проекти. Към момента са одобрени 5 проектни предложения и са финансирани с подписването на договори. Проектните предложения, които са одобрени са в различни области.

Венцеслав ИЛЧЕВ