Росица Шехова, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Смолян: Мисията на учителя при нас е не само да е просветник, а духовен водач и човек, който изгражда личности

Интервю с директорът на най-голямото общинско училище в община Смолян, по повод патронния му празник и честването на 162 години от основаването му. 

 

„Фокус“: Госпожо Шехова, как най-голямото училище в община Смолян Първо СУ „Св. св. Кирил и Методий“ отбелязва своя патронен празник?,

Росица Шехова: Училището избра да празнува този празник 11 май на своите патрони преди 12 години за 150-годишният юбилей. Оттогава училището все така запазва своето първо място като численост, но за съжаление демографските тенденции се отразяват на всички. Трябва да кажа, че учениците ни макар и да са около 700 днес са домакини на още 120 дечица от училище „Св. св. Кирил и Методий“ от село Устина, Пловдивска област, които пожелаха да празнуват празника си с нас. Нашият празник след тържествения концерт продължава и ние сме ядрото около което се присъединяват Икономическата професионална гимназия от града и Пето училище, за да отбележим и прекрасната инициатива на нашето министерство, наречена „Розите на България“. Съчетаваме двата празника и искаме да покажем съпричастност към духа и интелекта на нацията и искаме да го внушим като усещане на нашите деца да го носят и да се гордеят с това. Защото те ще бъдат мобилни и модерни нови граждани на Европа и света. Искаме този дух да се съхрани в тях, независимо в коя точка на планетата ще се реализират, но най-вече искаме да останат при нас в България.

„Фокус“: Каква е мисията и отговорността на учителите и учениците, които работят и учат в училище, носещо името на Светите братя Кирил и Методий?

Росица Шехова: Името на нашето училище поне за работещите учители в него е един огромен ангажимент, една висока летва, която се стреми всеки от тях за постигне. Мисията на учителя при нас е не само да е просветник, а духовен водач и човек, който изгражда личности. Човек, който създава усещане за гражданство и приобщеност към някаква общност. Тези празници аз ги свързвам най-вече с това, че училището заживява като единен организъм и днес трудно може да различите нашите ученици от гостуващите, нашите колеги от гостуващите родители и учители – всички ние сме една общност. Затова са ни празниците – създават самочувствие и усещане за общност, което ние много, много ценим.

„Фокус“: По традиция за празника си, награждавате отличници в училището, колко ще бъдат те през тази година и какви са  техните постижения?

Росица Шехова: Блокът на отличниците ни е с около 60 ученици в момента. Това са представители на 30 различни паралелки. Заедно с това ще наградим и шестима от тях, които са с изключително високи резултати в учебната дейност. Това са нашите стипендианти. Тези шестима ученици са от трите етапа на образование – начален, прогимназиален и гимназиален етап. Те са много изявени ученици и е добре градът да ги познава.

„Фокус“: Ще има ли наградени учители от училището за празника?

Росица Шехова: Трима много изявени педагози ще бъдат отличени на днешния празник с нашата училищна награда. Те са в категориите „Учител на годината“, „Учител с цялостен принос към образователното заведение“ и „Учител с успешен старт в кариерата“. Учител на  годината с много върхови резултати и в национален план измерими е Милена Рашкова – преподавател по български език и литература. За цялостен принос към образователната институция е Елза Шатева – тя преподава в начален етап и е един посветен на малките смолянчани човек, а учител с успешен старт в кариерата е Бонка Балийска. Тя работи при нас от две години и те са първите в нейната професионална кариера, но мога да кажа, че вече се очертава като родена за професията.

Нели ГЕРГЬОВСКА