Росица Янева, МКБТХ: Нова форма на трафик на хора е сключване на брак между българки с граждани от трети страни със заплащане от 2000 лева

За трафика на хора в Бургаска област, за често сключваните бракове за пари между българки и граждани от трети страни с цел легално пребиваване и какви са функциите на Местната комисия за борба с трафик на хора, Радио „Фокус“-Бургас разговаря с Росица Янева, секретар на Местната комисия за борба с трафик на хора.

 

Фокус: Г-жо Янева, зачестяват ли случаите на трафик с хора и под каква форма са те?

Росица Янева: За Бургас, обикновено според статистиката на Районна прокуратура, случаите  са между 50 и 60 на година. Като става дума за официално индетифицираните жертви на трафик на хора в град Бургас. Не се наблюдава тенденция на голямо засилване или намаляване на броя на пострадалите. Индетифицираните жертви са малко на фона на това, което се случва и случаите, които никога не стигат до Полицията или съда. Просто тези, които се разкриват ние казваме, че са върха на айсберга, защото случаите са хиляди. Трафикът на хора е престъпление, което много трудно се доказва, тъй като жертвите обикновено не желаят да свидетелстват и да съдействат на органите на Полицията и съда. Разбираемо е защо, когато човек е жертва на друго престъпление, например кражба, той няма притеснения да отиде и съобщи това в Полицията. Обаче, когато си бил измамен, използван и с теб се е злоупотребявало, особено за сексуална експлоатация, тогава жертвите не са склонни да говорят и поради срам, и страх, понякога и заради силна свързаност, емоционална връзка между жертвата и сводника. Изобщо това престъпление има ред причини, поради които се трудно се доказва и престъпниците стигат до осъдителни присъди. Когато говорим за трафик на хора, две са основните форми, които са разпространени за нашия регион, а именно трафикът на хора с цел сексуална експлоатация и на бременни жени с цел продажба на бебетата в Гърция. Трафикът на хора с цел сексуална експлоатация може да бъде, както вътрешен, да се случва в града, както и в курортите, особено през летния сезон, така и международен, когато жените се набират от нашата страна и се транспортират, и експлоатират в страните от Западна Европа. Трафикът на бременни жени за продажба на бебета в Бургаски регион е голям. Те се транспортират до Гърция и това са ромски жени. За миналата година над 30 жени са свидетелствали в Съда и има присъда под тази форма на трафикът на хора. Камено е печално известен град с тези случаи, както и “Горно Езерово”, “Долно Езерово” и кв. “Победа”. Това са местата с компактно ромско население, където тези случаи са извънредно много.

Фокус: Как процeдират най-често трафикантите към жертвите си?

Росица Янева: Най-честите начини за въвличане са обяви за работа като сервитьорки, барманки, детегледачки или гледачки на възрастни хора. Много често обявите са в интернет, попадали сме и на случаи във вестник “Ало” Бургас, както и други ежедневници или електронни сайтове, които предлагат обяви за работа, се съобщава просто един мобилен телефон, на който може да се обадите, ако търсите работа  като селскостопански работник да кажем в Италия или в Гърция и е организиран транспорт и можеш да тръгнеш всяка седмица. Има групи, които тръгват и много хора попадат така в друга форма на трафика с цел трудова експлоатация. При жертвите с цел сексуална експлоатация е добил много голяма популярност, т.н. метод “Лавърбой”,т.e. момичето се запознава в заведение с приятен мъж, който и оказва специално внимание, тя започва да излиза с него и да се чувства много добре. По този начин се създава емоционална връзка и именно това е целта на този мъж, който чрез влюбването на жената цели тя да му се довери и да злоупотребява след това с нея. Не бива да забравяме, че много жени и млади момичета нямат нужното самочувствие, увереност, нямат достатъчно силни връзки в семейството, където да се чувстват подкрепяни и разбирани, да се чувстват важни. Жадуват за връзка с някой, с който да са близки и да ги оценява, да им казва, че са специални и важни. Това е психологически механизъм, който много често и ефективно се използва, за да бъдат въвличани момичета, и жени в трафик с цел сексуална експлоатация.

Фокус: При такива случаи, само млади момичета ли успяват да бъдат излъгани?

Росица Янева: Понякога са непълнолетни 14-15-годишни. Не винаги става въпрос за момичета от ромски произход, ами и българки. Когато става въпрос за напускане на страната и работа в чужбина е по-лесно, когато момичето е навършило 18 години. Но скоро бяха установени три такива случая на момичета от ромски произход, които с удостоверение за напускане на страната от родители са напуснали страната, 14-15-годишни и са проституирали в друга страна от Европа, върнали са се бременни и са били подготвяни за извеждане от страната в Гърция за продажба на бебетата. Те са станали жертви на две последователни форми на трафик на хора. Когато говорим за ромските момичета, тогава много често се случва близки, познати, дори членове на семейството да ги продадат, за да бъдат експлоатирани сексуално. В ромската общност личният избор е ограничен и особено, когато се касае за непълнолетно момиче трудно може да се говори за избор, желание или собствено решение. Най-често това се решава от хората около тях, от семейството им. Бедността е рисков фактор, а сред ромското население е голяма и там често това е решение на семейството, за да се прехранва. Дали ще става дума за продажба на бебета или сексуални услуги, това е техен начин да оцеляват.

Фокус: Има ли често случаи на жени с българско гражданство, които сключват брак с имигранти за пари?

Росица Янева: Това е нова форма на трафик, която даже още не е разпозната от законодателството, т.e. не фигурира като текст в Наказателния кодекс и трудно може да бъде преследвана, но все по-често се установяват такива случаи на жени, които сключват бракове с чужденци и граждани на трети страни, като индийци и пакистанци, които желаят да пребивават на територията на Европейския съюз легално. Това е начин да платят за тази услуга, дори понякога жените българки сключват няколко поредни брака в различни държави, за което им се плаща определена сума. По-сериозното е, че тази дейност е организирана, и както и при другите форми при трафик на хора, някой друг от организаторите на дейността прибират по-голямата част от печалбата. Това, което можем да направим е да сигнализираме в Прокуратурата и в Полицията да разследват обстоятелствата, и съответно да предложим на жена, която желае това да бъде настанена в Приюта за жертви на трафик на хора. Когато човек е икономически принуден от обстоятелствата и няма голям избор и алтернатива го прави доброволно. Много момичета, които предлагат сексуални услуги го правят също доброволно, но българският закон казва, че независимо от съгласието на жертвата, след като тя е експлоатирана, и след като по-голямата част от средствата се прибират от някой друг, това е престъпление и трафик на хора.

Фокус: Имате ли информация каква сума се заплаща за сключване на брак?

Росица Янева: Имам информация, че момичетата са получавали по 2000 лева за това. Една българка сключва браковете в различни държави и някои от тях са в ЕС, други извън него. Няма система, която да дава информация обратно в България, че тя е сключила брак в друга държава, освен ако не е извършила престъпление и да се разследва то и по този начин да пристигне информацията до България, защото тя тук се води неомъжена. Целта на мъжа при сключването на брака е да пребивава в други страни от Западна Европа.

Фокус: Колко момичета са настанени в Приюта за жертви на трафик на хора?

Росица Янева: Капацитетът на Приюта е 6 души. В момента има 4 жени в него, които са експлоатирани сексуално в различни страни от Западна Европа. Най-често това се случва в Германия, Австрия и Франция. Възрастта им е от 18, 20-годишни. Имали сме жени дори и над 40 години.  Те са експлоатирани за различен период от време от няколко месеца до 15 години.  Настанените момичета в Приюта се чувстват в относително безопасна среда, подкрепяни и повечето от тях свидетелстват. Съдебните дела се провеждат често в страните, където са били експлоатирани и там паричните обезщетения са много по-големи, и дължината на присъдите е по-голяма. Но една голяма част от трафикантите не са преследвани от правосъдната система и от полицията. Главната причина е, че не могат да се съберат доказателства, а основният начин за доказване на това престъпление са свидетелските показания. Често се случва момичетата в началото да са склонни да свидетелстват, след което оттеглят показанията си и ги променят. В хода на досъдебното производство те са подложени на силен натиск и заплахи или постигат споразумение със сводника. Често Полицията има добра информация за деянието, но прокуратурата се интересува от доказателства и трябва да има свидетели.

Фокус: Какви са функциите на Местната комисия за борба с трафик на хора в Бургас?

Росица Янева: Една от функциите на Комисията са превенцията, която се прави в училища, където е едната рискова група. Младите хора, на които им предстои да работят и учат в чужбина. Предстои им да бъдат самостоятелни в живота,  да правят своите избори. Ние ги информираме какво е трафик на хора, как се случва, както и че в тази ситуация може да попадне всеки. Методът “Лавърбой” се отнася не до конкретна социална група, а всяко младо момиче, което иска да бъде обичано и иска да има близък човек, на който може да разчита и да го цени. Емоционалните потребности в такъв случай са силен рисков фактор. Ромското население е друга рискова група, към която често се обръщаме и използваме различни начини. Организираме също различни събития на открито, на които можем да привлечем вниманието на повече хора, като концерти и други. Никой не е застрахован, защото трафикът на хора се случва много близо около нас. Друга функция на Местната комисия е да обучаваме професионалисти, хора от полицията, от Социалните служби, от Прокуратурата и от училищата. През март месец тази година ще направим такова обучение за районните полицаи, които са най-близо до хората, които ги познават и могат да разпознаят реални или потенциални жертви на трафик на хора. Трета функция е защитата на реинтеграция на жертвите. Затова в Бургас има вече два Приюта за жертви на трафик на хора. И двата са с капацитет от 6 души, като вторият е сравнително нов и е наречен “Приют за последваща реинтеграция”, т.e. жените, които са преминали през първия и са достатъчно самостоятелни, осигурена им е работа и могат да се справят сами, се местят там, където да не са обгрижвани 24 часа от персонал. Ние един вид им предоставяме жилище, в което те сами да си покриват основните нужди. Там могат да бъдат известно време подкрепяни. Новият приют функционира от близо два месеца.

Мария ДИМИТРОВА