РС ПБЗН-Монтана разпространи изисквания, които трябва да се спазват по време на жътвената кампания

Регионалната служба за пожарна безопасност и  защита на населението в Монтана разпространи изисквания, които земеделските производители трябва да спазват по време на започващата жътвена кампания, съобщиха от ОДМВР – Монтана. Забранено е  паленето на стърнища и пушене в нивите, както и паркиране на моторни превозни средства в близост от  50 м до нивите. Не се разрешават  ремонти покрай житните площи. В жътвата могат да участват комбайнипи трактори, преминали технически прегледи. Всички машини трябва да бъдат снабдени с пожаро-технически средства. Противопожарни ивици, широки 6 м, трябва да бъдат изорани край житните площи. Земеделските производители при започване на жътва трябва да уведомяват противопожарната служба. Огнеборците ще следят и за наличие на трактор и  плуг до всяка нива – ако възникне огън, ще може веднага да се реагира за гасенето му, допълват от областната полиция