Румен Георгиев, животновъд: Повечето фермери в Пазарджишко не искат да рискуват с отглеждането на много животни за разлика от животновъдите в ЕС

крава, теле

Какви са проблемите на пазарджишките животновъди и какви са перспективите пред тях в сегашните икономически условия? Има ли закрити ферми и какви са условията на труд разговоряме с Румен Георгиев, председател на Асоциацията на млекопроизводителите в област Пазарджик.

Фокус: Колко животни трябва да отглежда един фермер, за да отговаря на европейските изисквания и стандарти и доближават ли се българските животновъди до тези в ЕС?
Румен Георгиев: Според изискванията, за да се водиш фермер, трябва да имаш 10 дойни крави. Но ние все още имаме в България повече хора, които гледат по едно, две или три животни, отколкото ферми. Единично отглежданите животни са повече от общия брой на големите ферми. Хората не искат да рискуват с много добитък, защото при неуредените отношения с Фонд „Земеделие” и забавените плащания, няма как да покриват нуждите на животните.
Фокус: Има ли вариант, ако не отговарят на изискванията за брой животни, няколко души, които отглеждат по една или две крави, да се регистрират като един фермер и с това да бъдат покрити европейските изисквания?
Румен Георгиев: Няма никакъв шанс. Нищо в тази насока не може, защото в нашата страна съберат ли се трима души на едно място, най-малко единият от тях ще гледа да открадне. Това е горчивата истина, затова и толкова трудно се обединяваме, трудно правим организации, затова сме и толкова назад в нещата.
Фокус: Животновъдите в страната и в Пазарджишко продължават да намаляват. Докато в земеделския сектор нещата значително се подобриха при вас продължава да няма напредък. Каква е причината за това?
Румен Георгиев: Ако трябва да си говорим честно, на всички е ясно, че тези 200 лева на крава, които ни дадоха, са капка в морето. Другият голям проблем, който стои пред животновъдите, е, че държавата по никакъв начин не успя да оземли животновъдите, за да имат гарантирана обработваема земя да си изхранват животните. Ние в момента правим една страшно голяма глупост – всичко, от което има нужда кравата, да го купуваме. Стигне ли се дотам един животновъд всичко да купува, той просто фалира. Това рефлектира и върху качеството на суровината, което в момента не е на необходимото ниво и за което също алармира Йордан Войнов.
Фокус: Какво се случва при това положение със сектора животновъдство?
Румен Георгиев: Всеки трябва да знае, че без сектор животновъдство не може. Нали на всеки му се яде мляко, сирене, кашкавал – това са неща, които са страшно необходими за човешкия организъм. Трябва да го има този сектор, в противен случай няма да бъде много добре. В зърнопроизводството, където също имаше много проблеми, в момента са много добре, но при нас нещата непрекъснато се влошават. Една от причините е, че не се намери човек в досегашните министерства, който да се застъпи и реално да седне на стола с определените хора и да помисли как този сектор може да се развие и да тръгне напред. А решение има. Всеки, който дойде, налага европейските изисквания, без да се опита да помогне на занимаващите се с животновъдство.
Фокус: Как осъществявате контрола по осигуряването на безопасност на труд във вашата ферма?
Румен Георгиев: Всяка година фермерите подновяват изискванията за безопасност на труда, като всеки фермер има сключен договор в фирмите по трудова медицина, които ежегодно извършват инструктаж на работниците. Във всяка ферма трябва да има информационни табла със схеми за безопасен труд, да има евакуационен план, както и изисквания за работа с различните видове машини. Едно от сериозните нарушение много често са работници без трудови договори, като санкциите в тази посока са доста големи
Фокус: На колко работника осигурявате работа и те успяват ли да спазват необходимите условия за безопасен труд?
Румен Георгиев: Аз давам работа на 8 работника, на трудови целогодишни договори. По принцип е трудно да се дисциплинира работник, защото голяма част от тях са неграмотни. Въпреки това се стремим да са обезопасени и облечени с работно облекло. Фермерите са съгласни с изискванията и спазването на условията за безопасен труд и съдействат за изпълнението на указанията ,но самата бюрокрация нарушава ритъма на трудовия им процес.
Албена ЖИЛЕКОВА