Румен Чучков, кмет на село Горна Гращица: Овощарството е основен поминък за местното население

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

 

Кметът на село Горна Гращица, Община Кюстнедил Румен Чучков, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

Фокус: Господин Чучков, с какво е известно кюстендилското село Горна Гращица?

Румен Чучков: Селото с гордее с вкусните череши и многото извори в нашето землище. Мога да кажа, че сме най-богатото полско село на изворна вода, не може да се мерим с планинските села, но по отношение на полските села ние имаме много извори. Наистина сме един земен рай, като включим и черешите, които са едни от най-сладките и най-вкусните в региона.

Фокус: Казвате, че имате много извори това означава ли, че нямате проблеми с водоснабдяването?

Румен Чучков: Да, мога да кажа, че наистина нямаме проблеми. Единствено при засушаването, защото селото е разделено на два каптажа, единият извор е с по-малък дебит и не достига вода за някои части. Тогава се и полива много и може би някъде има за известно време недостиг на вода, но това е за кратко.

Фокус: Споменахте, че се гордеете и с черешите, това ли е основният поминък на жителите в селото?

Румен Чучков: Да, мога да кажа, че овощарството е основен повинък. Ние разчитаме основно на черешите, които са златен плод за нас. Очите и надеждите ни са обърнати към него, към това което ще се случи с тях, особено сега – как ще се опрашат, ще има ли слани и измръзване.

Фокус: Какво е състоянието на овошките към момента?

Румен Чучков: Ходих и аз по овощните блокове, проверявахме състоянието на реколтата. Има някакви поражения, но те са минимални и на този етап няма да се отразят на реколтата.

Фокус: Пролетта е свързана и с почистването, на какво ниво е чистотата в селото и има ли какво още да се желае и да се направи в тази връзка?

Румен Чучков: Предполагам, че навсякъде има какво да се желае и да се направи. Хората започват да си почистват дворовете, къщите, но започват да се появяват и нерегламентирани сметища, а това не е приятно. Ние сме поставили въпрос пред Общинско предприятие „Чистота” относно наличието на повече съдове за смет от типа „бобър”. Направиха се усилия с поставянето на специални вани за отпадъци, но само една такава вана не е достатъчна за село като Горна Гращица. Според мен с наличието на повече „бобри” ще успеем да пресечем появата на нерегламентирани сметища. В повечето случаи хората правят това, което е най-лесно за тях и не се съобразяват с разпоредбите.

Фокус: Какво е състоянието на пътната инфраструктура в селото?

Румен Чучков: Мога да кажа, че състоянието е добро. Имаме проблеми само с разкопаването от страна на местното ВиК дружество. То периодично възстановява разкопаните участъци, но за останалите от предишното дружество, което в момента е в ликвидация, никой не се грижи. Дупките си стоят. Това е малко нелогично – едни дупки се оправят, а други не. На 95 % от улиците в селото са асфалтирани, а останалите се стараем да ги насипваме с чакъл.

Фокус: Как е осигурено здравеопазването в селото?

Румен Чучков: Смятам, че е добре. В селото имаме здравен център, имаме личен лекар, който обслужва местното население, както и хората от съседните населени места. Освен това имаме и стоматологичен кабинет и зъболекар. Смятам, че нямаме пропуски, а и никой към момента не се е оплакал. Културата също е развита на добро ниво. В нашето село е развита силно читалищната дейност, разполагаме и с добра библиотека.

Венцеслав ИЛЧЕВ