Румяна Кузева, началник Отдел „Образование“: Имаме чудесни условия за седмокласниците, на които предстои да продължат образованието си в Свищов

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Чудесни са условията за седмокласниците, на които предстои да продължат образованието си в Свищов. Това обобщи в предаването „Добре дошли в Свищов“ на Радио „Фокус“ – Велико Търново Румяна Кузева, началник Отдел „Образование“ в Община Свищов. Тя припомни, че ежегодно в града идват ученици от различни съседни общини като Русе, Ценово,  Плевен и Левски. Повече за разкритите паралелки, броя на местата в тях и как ще бъдат запълнени, прочетете в пълния текст на интервюто.

 

Фокус: Г-жо Кузева, вече са ясни резултатите от т. нар. „мини матури“, които държат седмокласниците. Нека направим обобщение на това – какви ще са паралелките за бъдещите осмокласници в Свищов и колко деца се очаква да бъдат записани в тях?

Румяна Кузева: В община Свищов, както и във всички останали общини в страната,  държавният план-прием се утвърждава от Министерство на образованието и науката със заповед на началника на Регионалното управление на образованието в дадената област. Тази заповед вече е факт от края на месец март. Още преди това, от месец януари, училищата започнаха да правят своя план-прием, който се съгласува с Общината. Прави се комисия на областно ниво, след анализ на броя на децата, които следва да постъпят след седми клас в профилирани или професионални паралелки. След направени такива срещи и съгласувания, приемът бе одобрен. В община Свищов ще бъде разкрита една паралелка профил „Природни науки“ в СУ „Цветан Радославов“ , с прием от 26 ученици, две паралелки в СУ „Николай Катранов“, общ брой 52-ма ученици в профили„Чужди езици“ и  „Английски език“. В СУ „Димитър Благоев“ имаме профилирана паралелка „Софтуерни и хардуерни науки“, с прием от 26 ученици, като в същото школо, но профил „Предприемачески“, отново имаме прием от 26 ученици и една професионална паралелка в СУ „Димитър Благоев“ – „Компютърен график, компютърна графика“ – 16 ученици прием.  И приемът в двете професионални училища, който е малко по-различен, в смисъл, че в една паралелка, на места, ще се обучават по две професионални направления – „Организатор на  интенрент приложения и електронна търговия“ в Държавна търговска гимназия – 13 ученици, „Организация на туризма и свободното време“ – 13 ученици, „Застрахователно и осигурително дело“ – 13 ученици, „Оперативно счетоводство“ – 13 ученици. Това са две паралелки с четири професионални направления в едно училище. И в Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“  – 13 ученици в „Електрически инсталации“, 13 ученици в „Компютърна техника и технологии“, 13 ученици в „Автотранспортна техника“ и 13 ученици в „Мебелно производство“. Това са четири специалности, пак. И петата специалност в Свищовска професионална гимназия е „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение“. Това е така наречената специалност „Ресторантьори“, в която ще бъдат приети 26 ученици.

Фокус: Дали е възможно да направим съпоставка с предходната година – повече или по-малко са паралелките, или пък броят им се запазва?

Румяна Кузева: През тази учебна година броят на паралелките е с една повече и казвам пак новост е дуалното образование, което ще се осъществява в Професионална държавна търновска гимназия. За пръв път разкриваме и една професионална паралелка в СУ „Димитър Благоев“. От много години професионална паралелка в средно училище не сме имали.

Фокус: Предполагам вече са сключени договорите с фирмите, в които ще се провежда стажът по дуалното обучение?

Румяна Кузева: Да, разбира се. Това е едно от условията – за да участва училището в такава форма на обучение, тоест да подаде заявка за нея, трябва да са на лице срещи, разговори и договори с местния бизнес, който ще подпомага това дуално обучение на децата.

Фокус: Кои са основните срокове, които седмокласниците и техните родители трябва да знаят?

Румяна Кузева: Сроковете за кандидатстване и подаване на заявления могат да бъдат видени в сайта на Регионално управление на образованието – Велико Търново.  Там родителите могат да получат информация за това кога трябва да подават документи за желаните от тях специалности и професии в средните или професионалните училища в цялата област.

Фокус: В предходния месец Вие проведохте т.нар. „борса за ученици“, която бе насочена именно към завършващите седмокласници. Нека припомним какво се случи на нея?

Румяна Кузева: Целта на тази ученическа борса е децата и родителите да направят своя информиран избор, да се запознаят по-подробно с всички специалности, професии и профили , които предлагат училищата в региона след седми клас. Община Свищов търси най-удачната форма и в предходните две години бяха организирани пресконференции с директорите на училищата и началника на Регионалното управление на образованието, и Община Свищов, на която училищата представяха своя план-прием, като профилиращи предмети, като успехи на техните ученици. Тази година решихме, че ще опитаме в малко по-атрактивна форма, при която родителите и учениците ще могат да се запознаят с всичко нужно. Училищата се бяха постарали, бяха подготвили много рекламни материали. Имаше интерес от страна на учениците и родителите. Борсата продължи три дни. Мисля, че това беше много полезно, защото родителите успяха да видят балообразуващите предмети,  както и предметите, които ще изучават техните деца в профилираните и професионалните паралелки. Те се запознаха и с отделни дейности и проекти, по които работят училищата. Мисля, че това е добра форма те да направят своя информиран избор.

Фокус: Ежегодно към свищовските училища има интерес и от деца, които не са от общината. Очаквате ли такъв и през тази година?

Румяна Кузева:  Да, мисля, че и тази година в община Свищов ще кандидатстват за прием след седми клас ученици от различни общини. При нас обикновено идват деца от общините Русе, Ценово, Плевен, Левски. Все по-малко стават тези, които са от по-отдалечени места. Това, вероятно, е свързано с разходите, които родителите трябва да направят за такова обучение на своите деца. Въпреки, че нашите две професионални училища предлагат пансиони и  столово хранене. Мисля, че имаме едни чудесни условия. Средните ни училища пък предлагат организиран транспорт – за всички родители, които се притесняват за това, че трябва децата да пътуват до населеното  място, в което ще се обучават. Министерство на образованието финансира вече пътуванията на всички ученици и родителите могат да са спокойни.

Луиза ТРАНЧЕВА