Румяна Неделчева: Една снимка разказва страшно много история

Румяна Неделчева, гл.учител по история и цивилизация в СУ „Васил Левски“- Опака, пред Радио „Фокус“- Шумен

Фокус: Г-жо Неделчева вие сте ръководител на школа „ИсторикиИ“ в училището в Опака. Разкажете малко повече за тази инициатива.

Румяна Неделчева: Школата е разкрита по проекта „Твоят час“ и функционира от месец ноември 2016 година.  Името „ИсторикиИ“ не е избрано случайно. Това е наименование на първото, можем да го наречем българско историческо произведение, или произведение, което има исторически замисъл и в хронологичен ред са проследени събитията от Златния век на Симеон. Идеята е  заедно с учениците да проучим историята на рода и да ги приобщим към тази история. Целта е учениците да работят повече на терен като издирват семейни фотографии, които разкриват историята на родния край и личната история на семействата, да описват снимките, които издирват, да съхранят и архивират този материал и по този начин, описвайки историята на своя род, да допринесат към историята на родния край, да проучат, да съберат, да обогатят тази информация и след като всичко бъде готово да издадат поредица „Опака в снимки“, с помощта на музейните работници от Историческия музей в Попово. Вече осъществихме среща с тях. Те ни представиха малко известни документи и факти от османски документи за възникване на тукашните селища. Показаха ни презентация „Селища и население в региона на Опака през 15-17 век“. Показаха ни предмети, които се съхраняват в музея, дарени или намерени в Опака и околностите. Това много впечатли учениците и запали още повече техния интерес. Всеки иска да открие най- важния документ, най- важната снимка и най- важния фамилен предмет на своя род, който да опише, да представи и с който да се гордее.

Фокус: Колко деца и на каква възраст са обхванати в школата?

Румяна Неделчева: В школата участват 18  деца, това са ученици от шести, девети и единадесети клас. Разнородни са класовете, както и етническият състав, а това прави работата още по- интересна. Съпоставяйки и сравнявайки това, което е в различните етноси- българския и турския етнос в Опака се оказва, че има доста общи неща и по снимките, които откриха учениците и по това, което показаха като предмети, съхранени в семействата.

Фокус: На какъв етап са дейностите в школата?

Румяна Неделчева: На етап сме събрани снимки. В момента ги обработваме, описваме ги и ги архивираме. Всеки си е направил кутия, наречена „Кутия с чекмеджета“, в нея във прегради по години всеки ученик подрежда снимките на своя род, за да може по лесно да ги опише. Както ви казах ще ги подредим в изложба, като музейните работници от Попово ще ни помогнат да ги подредим правилно, в хронологичен ред, да открием тези, за които не е известно от коя година са, да разпознаем епохата по облеклото, по прическите, по самите фотографии, дори и по хартията. Една снимка разказва страшно много история и впечатлява много с това, което може да разкрие пред учениците.

Фокус: Какви снимки имате вече налични?

Румяна Неделчева: Има интересни персонажи. Оказа се, снимките, които показват природа са малко. Явно в миналото рядко са се правели снимки, фотографиите са правени основно по празници и събития, няма запечатани природни моменти, пейзажа от Опака, по скоро са лични истории, най- често са снимки от казарми, от клетви, сватби, кръщенета, семейни сбирки. Има няколко интересни фотографии, на които персонажите са облечени с нетипична военна униформа, най- вероятно от участие във войни, което предстои да открием и да докажем.

Ивелина ИВАНОВА