Румяна Радева, директор на библиотеката при МУ-Варна: Библиотеката разполага с най-богатата колекция в Североизточна България

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Румяна Радева, директор на библиотеката на Медицински Университет-Варна в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

 Фокус: Кога е създадена библиотеката на Медицински университет-Варна?

Румяна Радева: Библиотеката на Медицински университет–Варна е създадена през 1962 г. заедно със създаването на университета. През миналата година заедно с Медицинският Университет празнувахме 55 години от създаването му. Първоначално библиотеката е представлявала една малка библиотека, а в момента разполага със 6 филиала библиотеки. Основната е тук, в сградата-Ректорат, две са базирани във факултетите по фармация и дентална медицина, две електронни читални, както и в колежите ни градовете Велико Търново, Сливен, Шумен. Основата на библиотечния фонд е поставена благодарение на даренията направени от различни библиотеки от страната, след което започва комплектуването на фонда със средства на университета чрез книгообмен и дарения.

Фокус: Каква е колекцията и?

Румяна Радева: Библиотеката в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ разполага с най-богатата колекция от медицинска литература в Североизточна България. Това са повече от 160 000 тома книги, монографии, сборници и научни списания. Залите са винаги пълни и натоварени. Те са комфортно, уютно и приятно място не само за четене, но и за комуникация и са предпочитани от всички студенти и преподаватели. Системата за влизане в библиотеката е със съвременен контрол на достъп – с карти, като по този начин се облекчават и студентите да не попълват талони и бележки при ползването на литературата. В същото време, това са налични материали, които имат финансова стойност и трябва да бъдат съхранени. По този начин, с електронният контрол на достъп, ние едновременно отчитаме ползваемостта в библиотеката и съхраняваме нейният фонд, който е оборудван с устройства и за отчетност и против кражби. Що се касае до външни читатели, то те се регистрират в момента, но могат да ползват литературата само в нашите читални.

Фокус: Как се обслужват студентите и преподавателите?

Румяна Радева: Библиотеката има свой репозиториум. Не само предоставяме цялата медицинска и научна информация в електронен и книжен вариант, а също така правим електронна база на научните трудове на нашите преподаватели т.е научен репозиториум, където влизат и разработките на студентите и, по този начин, те също са видими в интернет пространството. Това е една съвременна, научна библиотека и се стараем да бъдем конкурентни на научните библиотеки в света, тъй като в Медицински университет-Варна се обучават, освен български, много чуждестранни студенти. Електронните ресурси на библиотеката поддържат научни бази данни, платформи с интерактивни учебници и атласи, дигитални колекции от учебници и монографии. Базите данни се абонират с национален абонамент и се използват от всички университети в България. По-голямата част са абонамент от Медицински университет – Варна. Това са електронни учебници, онлайн списания, които не са с отворен достъп, също така и клинични случаи, от които студенти и преподаватели могат да черпят опит. На този етап електронните варианти на литературата изместват книжните и се стараем да удовлетворим всички нужди на студентите.

Фокус: Нещо което е уникално за Вашата библиотека?

Румяна Радева: Гордост за нашата библиотека е и колекцията от около 500 стари книги по медицина, фармакология и дентална медицина, отпечатани в периода между 1830 – 1950 г., събрана благодарение на хора, работили в Медицински университет-Варна и техните семейства. Една от книгите е „Анатомия“, която издадена на немски език и датира от 1846 година. Книгата е подарък от професор Алтънков, който е бил един от най-известните хирурзи в града и много значима личност за цялото здравеопазване в България. Книгите се намират в специални витрини с цел съхраняване на доброто им състояние. Голяма част от тях ще бъдат дигитализирани, за да могат да бъдат достъпни на потребителите.

Фокус: Какви инициативи, освен учебни и научни се организират при Вас?

Румяна Радева: През миналата година стартирахме интересна творческа инициатива за студенти и преподаватели. Библиотеката се стреми да участва и в други инициативи, които са извън рамките на научните и учебни процеси. През миналата година стартирахме инициатива, която се казва „Под днешното перо на медицината. Според нея има изключително много студенти и преподаватели, които пишат произведения, творят, съчиняват музика и текстове за песни и се организират творчески вечери, за да представят своите научни, литературни и музикални трудове. В резултат на това се получават много топли и приятни срещи. С тези творчески вечери ще продължим и занапред.

Фокус: Колко души работят в библиотеката?

Румяна Радева: В библиотеката и нейните филиали в страната работят общо 18 души. Изключително ерудирани, инициативни и квалифицирани като кадри служители. С обработването на информацията, картотекирането работят филолози и IT специалисти, които работят със съвременни, но тежки софтуери, изискващи доста солидни познания. Работим в сплотен и чудесен колектив, за който не намирам думи как да похваля и да изразя благодарността си.  Работата в такъв екип е удоволствие и мечта за всеки ръководител.

Фокус: Благодаря Ви!