Румяна Хаджийска, директор на ДТ „Калина” – Дупница: Благодарение на фотоволтаичната ни централа произвеждаме една трета от електроенергията, нужна за градината

Радио "Фокус" Кюстендил

Директорът на Детска градина „Калина” – Дупница Румяна Хаджийска, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Госпожо Хаджийска, в Детска градина „Калина” беше открита официално фотоволтаична централа, как се стигна до това събитие?

Румяна Хаджийска: Преди две години започнахме да проектираме цялата инсталация. Случайно станаха нещата – дойдоха тук и ни предложиха да проектират нещо, свързано с енергийните проекти и ние понеже бяхме санирани, имахме подменена инсталация на парното, решихме да направим проект за фотоволтаици, защото имаме хубав покрив, удобен. След това мина доста време, кандидатствахме насам – натам и накрая в националния доверителен екофонд одобриха проекта. Той е на Община Дупница, а разработването му, техническият проект е на детската градина, защото той съдържа няколко части. Целият проект,  на практика, е на Община Дупница. След това го направиха миналата есен, мина една дълга процедура за включването, защото тя също е продължителна с ЧЕЗ, с други институции и така от този месец вече работи инсталацията. Централата е с мощност 27 кW, включваща 110 панела, монтирани на покрива на детското заведение. Има и система за автоматично регулиране на температурата в сградата. Произведената от фотоволтаичната централа електроенергия ще покрива половината от нуждите на детската градина за електроенергия и 1/3 от цялостните енергийни нужди. За сравнение потреблението на електроенергия на детската градина за месец април 2018 година е 4 мWh. Очакваното годишно производство на централата е 30 мWh или средно 2,5 мWh на месец.

Фокус: В България има ли друга детска градина или детско заведение, което притежава такава система, която да функционира?

Румяна Хаджийска: Не знам, не съм се интересувала, мисля че има една детска градина. Деси Иванова, която е ръководител на проекта от страна на Община Дупница спомена за детска градина в Плевен. За ЧЕЗ беше изключение да включват обществена сграда, и то такава на бюджетна издръжка. Затова имахме толкова много перипети по отношение на собственост, скици, сметки и така нататък.

Фокус: Сега, когато е санирана детската градина и е направено всичко възможно за спестяването на електрическо, усеща ли се по сметките това спестяване?

Румяна Хаджийска: Няма как да се усети, защото ние все още не сме получили първата фактура, но самият процес на саниране на сградата, на въвеждане на енергоспестяващи мерки, се усети намаляване на разходите и то значително. Направих сравнение, от 2008 година ние сме потребявали по 6 – 7 000 киловатчаса на месец. Сега последните ни фактури са по 4 – 4,5 мегаватчаса. Очакваме сега, след като направим едно разумно потребление в сградата – кога ще включваме пералните, големият ни потребител са печките в кухнята. Там също трябва да се съобразим с по – голямото слънцегреене, климатици можем да ползавме без проблем, на практика те няма да ни струват нищо. Ние няма да понижим потреблението, а ще си произвеждаме поне една трета от тока, който потребяваме, тоест няма да го плащаме.

Фокус: Какво ново се случва, работите ли по нови проекти?

Румяна Хаджийска: Ние почти приключихме с материалната база. Може би някой друг да измисли нещо друго, но аз по отношение на това, което съм си поставила като цел за материалната база в детската градина, мисля, че почти всичко сме постигнали, с изключение на един плувен басейн. Там нещата са малко по – сложни. Това, върху което се фиксираме сега е работата с децата, защото в новия закон има много противоречия, много дискусии как трябва да станат нещата, вървим ли в правилна посока, не задълбаваме ли прекалено в образователната част. Ние в момента с екипа на детската градина, главно с учителите, следим и провеждаме семинари, срещи, дискусии по новите стандарти.

Фокус: Приемът на нови деца също е важен?

Румяна Хаджийска: Да, но намалихме малко броя на децата в групите, заради средствата от делегираните бюджети се бяхме поувлекли. От две години вече малките ни групи са с по – намален състав, което ще се отрази на средствата, но пък вече сме достигнали някакво ниво на заплати и хората няма да реагират.

Фокус: В детската градина има ли и група за деца със специални потребности?

Румяна Хаджийска: В това отношение ние работим наистина много добре, защото почти всички деца са приети много добре. И от родителите на другите деца, и от учителите, имаме много сериозен екип за помощ на такива деца и много сериозно работим с децата с увреждания, така наречените деца със специални потребности. Работим и с всички други, които са различни. Тоест едно дете, ако рано започва рехабилитация, физическа, психологична, е твърде възможно в първи клас вече да не се нуждае от тази допълнителна подкрепа, която се оказва в училище. Това са нашите цели. Ако има деца, които могат да излязат по – рано от групата на деца със специални потребности, ние да можем да им помогнем в това отношение.

Венцеслав ИЛЧЕВ