Ръководството на ЮЗДП ще проведе среща с браншови организации в горския сектор

Благоевград. На 12 ноември, от 10,00 часа в сградата на ЮЗДП в гр. Благоевград ръководството на Югозападното държавно предприятие ще проведе консултация за политиката и практиката в областта на възлагане изпълнението на дейности и за ползването на дървесина в държавните горски територии в обхвата на предприятието. Това съобщиха от пресцентъра на Югозападно държавно предприятие. Поканени за участие в срещата са представители на браншови организации в дърводобивния и дървопреработвателен сектор и всички заинтересовани лица, които извършват дейност в държавни горски територии.
Представителите на бизнеса ще бъдат запознати с годишния план за ползване на дървесина през 2020 г. в териториалните поделения на ЮЗДП и ще бъдат обсъдени различните видове процедури и дългосрочните договори за отдаване на дървесина.
Срещата е открита за журналисти.