Санкция от 7 000 лева наложи РИОСВ – Шумен на шуменската фирма „Север Харт Груп“

РИОСВ – Шумен наложи наказателно постановление за имуществена санкция от 7 000 лева на „Север Харт Груп“ ЕООД. Това съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите- Шумен. Санкцията е по чл. 136 от Закона за управление на отпадъците. Констатирано е неизпълнение на условие от Решение за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издадено от директора на РИОСВ – Шумен, а именно – дружеството е предало отпадъците на юридическо лице без регистрационен документ за дейности с отпадъци.