Санял Кръстева, РИОСВ-Варна: 10 мъртви делфини са установени по северното крайбрежие тази година, като се отчита тенденция на намаляване

10 мъртви делфини са установени по северното крайбрежие тази година. Това каза за предаването „Екологичен резонанс“ на Радио „Фокус“ Санял Кръстева, старши експерт в Дирекция „Превантивна дейност“ в РИОСВ-Варна. Тя отбеляза, че от началото на годината до този момент в инспекцията са подадени общо 15 сигнала за намерени мъртви делфини, но при извършените на място проверки са установени 10. Разминаването се получава заради това, че за един делфин са подадени няколко сигнала, обясни експертът. Санял Кръстева уточни, че се наблюдава тенденция към намаляване на броя на откритите мъртви делфини, които са основно от вида муткур. През тази година не са констатирани случаи на съмнения за умишлено умъртвяване на китоподобни. „При констатиране на вероятна човешка намеса като причина за смъртта на делфините, експертите от РИОСВ уведомяват прокуратурата и органите на МВР“, каза още тя. Съгласно Закона за биологичното разнообразие при получаване на сигнал за мъртъв делфин експертите на РИОСВ извършват проверка на място. „По време на проверката се установяват видимите причини, довели до смъртта на бозайника и се снемат биометрични данни. Ако има съмнение за вероятна човешка намеса, се уведомяват съответно прокуратурата и МВР. Във всички останали случаи РИОСВ уведомява съответната черноморска община, за да предприеме действия съгласно издадени разрешителни за разпореждане със защитени видове с цел премахването и обезвреждането на тези мъртви делфини“, обясни Санял Кръстева. По думите й трайното намаляване на броя на изхвърлените по крайбрежието мъртви делфини се дължи и на предприетите от Министерството на околната среда и водите различни мерки. „Във връзка с прилагането на Закона за биологичното разнообразие трите вида делфина, които се срещат в Черно море, са защитени видове. Издадена е инструкция за взаимодействие при случаи на изхвърлени китоподобни по българското Черноморие. Тя регламентира реда и начина за осъществяване на ефективно взаимодействие между държавните и общинските органи. Между РИОСВ – Варна и Главна дирекция „Рибарство и контрол“ на ИАРА е разработен и подписан план за организиране на взаимодействието между силите и средствата на двете институции. С този план се цели опазване на биологичното разнообразие, създаване на оптимални условия за естественото възпроизводство на популациите от риби и други водни организми, както и ефективното противодействие на закононарушения свързани с възпрепятстване опазването на морското биологично разнообразие“, посочи експертът. По думите й смъртността на делфините като цяло е свързана с много фактори. „Черно море е затворено и с много водни течения. Освен това можем само да предполагаме за причините, довели до смъртта на делфините. Най-честите предположения са старост, зашеметяване от плавателни съдове, случаен улов в риболовни уреди, паразитни болести и вирусни инфекции“, отбеляза Санял Кръстева.

Йоланда ПЕЛОВА