Санял Кръстева, РИОСВ: Проверяваме по план всички 36 билкозаготвителни пунктове и складове за билки във Варненско и Добричко

Санял Кръстева, старши експерт в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна, Дирекция „Превантивна дейност“ в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус:  Госпожо Кръстева, колко са билкозаготвителните пунктове и складове за билки на територията, за която отговаря РИСВ – Варна и по-специално във Варненска област?

Санял Кръстева: Към настоящия момент в териториалния обхват в Инспекцията са регистрирани общо 36 билкозаготвителни пунктове и складове за билки. От тях 23 са в област Варна, а останалите 13 – в област Добрич. Пунктовете са организирани както от физически, така и от юридически лица. В тях се извършва изкупуване и първична обработка на лечебни растения, които са характерни за района.

Фокус:  Какви са характерните за Варненско билки?

Санял Кръстева: Още през пролетта започва събирането на цвят глог с листа, цвят бъз, коприва, полски хвощ, има някои корени, които също се изкупуват, като корени на черен оман, коприва. Липовият цвят също е характерен, кори върба, живовляк също се изкупуват. Това са билки, които са предимно лесно разпознаваеми и лесно достъпни.

Фокус:  Кои са забранените за събиране билки и диворастящи растения? Какви са санкциите?

Санял Кръстева: Съгласно Закона за лечебните растения министърът на околната среда и водите издава заповед в началото на февруари, в която определя видовете диворастящи лечебни растения, които се поставят под специален режим на опазване. В тази заповед подробно са разписани видовете, които са забранени за събиране от техните естествени находища. Такива са бенедиктският трън, волски език, пролетен гороцвет, лечебна дилянка, исландски лишей, лечебен исоп, едроцветна какула, копитник, мечо грозде, момина сълза, бял оман, сантонинов пелин, пирински чай, пантичева пищялка, бял риган, лечебна ружа и други. В тази заповед се посочват и билки под специален режим, за които е разрешено събиране, но за тях се определят квоти за всяка РИОСВ. За териториалния обхват на РИОСВ – Варна няма предвидени квоти за събиране на такива билки. Дори и част от тези билки, които са разрешени за събиране в цялата страна, не са разрешени за Варна. В Закона за лечебните растения, при събиране, изкупуване и извършване на предварителна подготовка, включително и за търговия с билки, включени в заповедта на министъра, са предвидени глоби от 100 до 1000 лева за физически лица и имуществени санкции от 500 до 3000 лева. Съответно при събиране на лечебни растения без издадено позволително, наказанията за физически лица са до 1000 лева, а за юридически лица от 300 до 5000 лева. Съответно има и наказания спрямо специфични случаи, в които са установени нарушения. Понякога един пункт може да бъде проверен повече от един път. Целта е, докато се регулират лечебните растения на територията на пунктовете, това макар и косвено, да запази естествените им находища в добра популация.

Фокус:  Провеждат ли се проверки, кога са започнали има ли установени нарушения?

Санял Кръстева: Контролни проверки се залагат още в началото на годината, когато се изготвя планът на РИОСВ. За тази година са заложени общо 54 контролни проверки. В тях са включени всички билкозаготвителни пунктове и складове. Включени са 11 общини от областите Варна и Добрич и 5 държавни, ловни и горски стопанства. Проверките са заложени за изпълнение в най-интензивните периоди за събиране на лечебни растения, за да бъдат най-ефективни. Извършването започна още през май и до момента са проверени общо 18 пункта за билки. По време на тези проверки се наложи да дадем предписания, които бяха изпълнени. От началото на годината, до този момент са съставени 4 акта по Закона за лечебните растения. Предписанията бяха за предоставяне на позволителни. Те са описани в документацията им, но физически не присъстваха в пунктовете им. А актовете са съставени за непредоставяне на обобщена справка в РИОСВ – за изкупени, изработени и налични количества билки.

Фокус:  Колко позволителни за събиране на лечебните растения за стопански дейности са издадени за Варненска област (ако разполагате с обобщена информация)?

Санял Кръстева: Събирането на лечебни растения извън количествата за лични нужди, се осъществява чрез позволителни. Те се издават от горското или ловното стопанство, от кметовете на общините, от областните управители и от директорите на националните паркове. Позволителните трябва да придружават събраните билки от естествените им местонахождения до събирателните пунктове. Те са документите, които удостоверяват, че тези лечебни растения са събрани от места, които са разрешени. За нас е важно, при проверките, билките да имат доказан произход. Сега е периодът на активно събиране на билки и най-интензивно се издават такива позволителни.

Фокус:  Започна ли кампанията за събиране на липа?  Има ли глобени улични събирачи?

Санял Кръстева: Предвид дъждовното време, напоследък цъфтежът на липата във Варненско, се е забавил и кампанията за събиране на липов цвят също. Предвид това и в РИОСВ не са постъпвали сигнали за нерегламентирано събиране. Но събирането на липовия цвят се контролира от органите, които издават позволителните. Самите билкозаготвители, по принцип, нямат интерес от събирането и измитането на този цвят от улиците, защото после за неговото прочистване, те полагат много повече усилия. Билкозаготвителят е лицето, което извърши тази предварителна подготовка, предава изсушеното растение на друг, който определя цената спрямо качеството. Правилата за събиране на лечебни растения са описани в цяла наредба. Там е разписан начинът на събиране и периодите, в които трябва да става това. Например някои лечебни растения, предимно ароматните, изобщо не трябва да се събират във влажно време, а напротив – трябва да е доста слънчево, за да се запазят техните характеристики, за да се спазят лечебните качества. В други ситуации тяхното използване е безсмислено, защото свойствата им са намалени именно поради събирането по неправилен начин.

Диана СТОЕВА