Светлана Ангелова, ГЕРБ: Законът за социалните услуги в никакъв случай не касае семейните  отношения

Светлана Ангелова, народен представител от ПГ на ГЕРБ и зам.-председател на социалната комисия, в интервю за предаването “Метроном“ на Радио „Фокус“

 

Водещ: Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева обяви през седмицата началото на широко обществено и политическо обсъждане на Законът за социалните услуги, който предизвиква страх и паника в немалка част от хората. Опасенията са, че става дума за недопустима намеса в семейството, която лесно може да стигне до отнемане на деца. Г-жо Ангелова, каква е същността на Закона за социалните услуги? Какво ще регламентира той?

Светлана Ангелова: Този закон е изключително желан от неправителствените организации, които извършват социални услуги, от страна на общините, на държавата.  В продължение на 3 години работна група от експерти работеха по създаването на този закон, който беше приет единодушно от всички народни представители през месец март, тази година. Основно, той касае регламентирането на условията и реда на предоставяне на социални услуги в страната, тъй като през последните години броят на социалните услуги в общинит се увеличи. Поради това, че те все повече се търсят от възрастни хора, от родители на деца с увреждания и възникна необходимост от социален закон, за да може да има критерии и стандарти за всяка една социална услуга. С цел повишаване изискванията към доставчиците на социални услуги, ясни правила за прозрачност и отчетност при предоставянето на социалната услуга и по-строг контрол срещу злоупотребите. Към настоящият момент в страната има разкрити 1356 социални услуги, от които едва 15% се управляват от частни доставчици, останалите 85% се управляват от общините. Искам да подчертая, че Законът за социалните услуги в никакъв случай не касае семейните  отношения, въпросите за децата, родителите – всички тези неща са уредени в друга нормативна уредба, като Семейния кодекс, Закона за децата и семействата, Закона за закрила на детето и Закона за семейните помощи за деца.

 

Водещ: Тоест, Вие казвате, че нямат основания твърденията, че  с двусмислени понятия, които могат да се тълкуват по различен начин, ще се стигне до необосновани намеси в семейството?

 

Светлана Ангелова: Това, което стана в Социалните мрежи през последните няколко месеца е  резултат на една целенасочена, манипулативна кампания, която отначало беше срещу „Стратегията за детето 2019-2030 г.“. След като стана ясно, че няма да има такава стратегия тази манипулативна кампания на социалните мрежи се прехвърли върху промени в Закона за закрила на детето. След множество разяснения от страна на експерти на социалното министерство стана ясно, че няма такива промени в Закона за закрила на детето и от есента кампанията в социалните мрежи беше целенасочена срещу новия Закон за социалните услуги, който трябваше да влезе в сила от 1-ви януари 2020 г. Целта на тази кампания беше да създаде напрежение, да предизвика внушения, страхове – всички тези неща, които се „постват“ във Фейсбук, които се разпространяват във вид на листовки и се раздават на родителите са извадени от контекста. Абсолютно това е неправилна и непълна интерпретация на Закона за социалните услуги. Той  по никакъв начин не засяга, още веднъж искам да подчертая, семейните отношения. Когато става въпрос за дете в риск,  не се прилагат разпоредбите на Закона за социалните услуги, разпоредбите на Закона за закрила на детето. В България предимно социалните услуги са за възрастни хора, това са домовете за стари хора, дневните центрове за възрастни хора, това са защитените жилища, центровете за рехабилитация и социална интеграция, за възрастни, за деца с увреждания, които имат за цел в резултат на комплекс от социални, рехабилитационни действия да подпомогнат лицето, което е ползвател на тази услуга и да подобри качеството на живот. В никакъв случай разпоредбите на Закона за социалните услуги не противоречи нито на Конституцията, нито нарушава семейните отношения.

 

Водещ: Тези страхове не отминаха и дебатите около обсъждането на Истанбулската конвенция. Тогава се появиха мнения, че ако приемем Истанбулската конвенция може много лесно да ти бъде отнето детето, дори само заради това, че го караш да си мие ръцете. Сега същото нещо ли се пренася и към Закона за социалните услуги?

 

Светлана Ангелова: Аз мисля, че темата за Истанбулската конвенция е затворена страница за България, тъй като Конституционният съд ясно и категорично се е произнесъл, че тя противоречи на Конституцията.  Аз мисля, че зад атаките на тази манипулативна кампания стоят същите политически, религиозни и други организации, които бяха против Истанбулската конвенция. След като се затвори тази тема с Истанбулската конвенция с решението на Конституционният съд, се прехвърли върху проекта на  „Стратегия за детето 2019–2030 г.“  След като стана ясно, че няма да има такава стратегия, че не е необходимо да има, че тя предизвиква противоречия в обществото, се прехвърли върху някакви промени в Закона за закрила на детето, които са неоснователни. И след това, от септември месец насам, тази кампания  целенасочена се прехвърли върху Закона за социалните услуги.  Ние като управляващи и политици сме притеснени от страховете на хората. Използва се незнанието на българските граждани, на родителите за детайлно тълкуване на определени закони  и по този начин се действа манипулативно. Затова и взехме това решение да отложим влизането в сила на Закона за социалните услуги, което е предложението на „Обединени патриоти“ и ние ще го подкрепим, за да можем да се направи широка обществена дискусия, да обясним още веднъж, да разясним, че няма никакви основания в опасенията  и  страховете по отношение на Закона за социалните услуги.

 

Водещ: Стига се до там, че се твърди, че един непочистен апартамент, неплатен наем за жилището, в което обитава семейството, могат да станат повод да се отнеме дете от родители. Има ли такова нещо?

 

Светлана Ангелова: Това нещо въобще не касае Закона за социалните услуги. Както казах, той се занимава с доставчиците на социалните услуги, с реда на предоставянето на социалните услуги, той не касае децата. Когато става въпрос за дете в риск не се прилагат разпоредбите на Закона за социалните услуги, а Законът за закрила на детето. Всеки сигнал, който постъпва в Дирекция „Социално подпомагане“ за дете в риск много внимателно се проучва и оценява. Всеки случай на настаняване на дете извън семейството се основава на стриктно спазване на нормативно определените процедури. В работата си социалните работници винаги се ръководят от интересите на детето и спазват разпоредбите на Закона за закрила на детето.  Настаняването на дете извън семейството е изключително крайна мярка и се предприема само при изчерпване на всички възможности –  най-вече, когато са  застрашени животът и здравето на детето, само тогава  може да стане настаняването извън семейството, но  единствено с решение на съда. Това не е някаква процедура, която става от днес за утре, или както дадохте вие пример, подаден е някакъв сигнал от комшии за малтретиране, за викове от страна на родителите, на шамар – това абсолютно не води до отнемането и извеждането на дете извън семейството. Най-добрата среда за развитието, за възпитанието на детето е семейната среда при родителите. Това е записано в разпоредбите на Закона за закрила на детето. Социалните работници винаги, когато работят със случаи на деца в риск,  се ръководят именно от интересите на детето, то да се отглежда в семейна среда от биологичните родители.

 

Водещ: Министър Сачева вече проведе среща с митрополитите на Светия Синод, за да ги запознае с идеята и духа на този закон. Защо е важна подкрепата на църквата в този закон?

 

Светлана Ангелова: Важна е ролята на църквата.  Аз смятам, че Българската православна църква беше подведена. Затова г-жа Деница Сачева проведе тази седмица среща с представители на Българската православна църква, за да може да обясни каква е същността на Закона за социалните услуги и това, че неговото влизане в действие ще бъде отложено с 6-месеца.  Тези атаки, които са от различни политически и религиозни организации, са съвсем манипулативни.  Те играят именно по тази тънка струна на българският гражданин, защото той е много  чувствителен, когато чуе за темите за семейните отношения, за детето си. Най-важното за българина това са децата, и когато ние нарушим правата на родителите, правата на децата, именно тогава ставаме чувствителни. Тези организации използват тази чувствителна тема и така предизвикват тези масови, панически атаки в социалните мрежи.

 

Водещ:  Това означава ли, г-жо Ангелова, че дебатът по този закон вече се е политизирал?

 

Светлана Ангелова: През тази седмица имаше среща с нашата парламентарна група – на ГЕРБ и с ПГ на ДПС.  През следващата седмица продължава с останалите парламентарно представени групи в парламента – „Обединени патриоти“, ВОЛЯ, БСП; през месец януари този дебат ще продължи и с неправителствените организации. Там, където има най-голяма група от протести срещу Закона за социалните услуги, ще се проведат обществени дискусии, дебати, за да може да се успокоят хората и да разберат, че този закон по никакъв начин не засяга децата, семейните отношения, не нарушава правата на родителите.

 

Водещ: Още неща, които прочетохме в социалните мрежи – „центрове, които се занимават само с търсене на деца, които се оплакват от родителите  и на които ще им  помогнат да се освободят от тези родители“ и още, и още такива примери. Казвате ни, че всичко това е преекспонирано и въобще не е предмет на въпросния закон?

 

Светлана Ангелова: Да, това се преекспонира, изважда се от контекст, избирателно. Текстове, които една дума или изречение се изважда от Закона за социалните услуги и манипулативно се насочва цялото внимание срещу него, което е абсолютна лъжа и не отговаря на истината. Затова трябва да успокоим родителите да бъдат спокойни, че в никакъв случай нито едно правителство няма да си позволи така да наруши семейните отношения по този начин, правата, които имат родителите върху своите деца и правата на самите деца.

Росица АНГЕЛОВА